Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

Chủ đề   RSS   
 • #593348 31/10/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

  Hiện nay có rất nhiều hộ gia đình là thành viên hợp tác xã, một trong những điều kiện để hộ gia đình làm thành viên hợp tác xã là phải có người đại diện hợp pháp theo pháp luật. Tuy nhiên, trường hợp người đại diện theo pháp luật của hộ gia đình đó chết thì hộ gia đình đó vẫn có thể là thành viên hay sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên của hợp tác xã? Để giải đáp vấn đề này cần phải căn cứ theo quy định dưới đây:

  Căn cứ Điều 16 Luật hợp tác xã 2012 quy định về chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên như sau:

  1. Tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên bị chấm dứt khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  a) Thành viên là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị kết án phạt tù theo quy định của pháp luật;

  b) Thành viên là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; thành viên là pháp nhân bị giải thể, phá sản; hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

  c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị giải thể, phá sản;

  d) Thành viên, hợp tác xã thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

  đ) Thành viên, hợp tác xã thành viên bị khai trừ theo quy định của điều lệ;

  e) Thành viên, hợp tác xã thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 03 năm. Đối với hợp tác xã tạo việc làm, thành viên không làm việc trong thời gian liên tục theo quy định của điều lệ nhưng không quá 02 năm;

  g) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên không góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong điều lệ;

  h) Trường hợp khác do điều lệ quy định.

  2. Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên được thực hiện như sau:

  a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị quyết định và báo cáo đại hội thành viên gần nhất;

  b) Đối với trường hợp quy định tại điểm đ, g và h khoản 1 Điều này thì hội đồng quản trị trình đại hội thành viên quyết định sau khi có ý kiến của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

  3. Việc giải quyết quyền lợi và nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên thực hiện theo quy định của Luật này và điều lệ.

  Như vậy, khi thành viên hợp tác xã là hộ gia đình không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật thì hộ gia đình đó sẽ chấm dứt thành viên hợp tác xã. Ở đây, hộ gia đình là thành viên có người đại diện mất (chết) cần phải nhanh chóng thay thế người đại diện theo pháp luật để đủ điều kiện làm thành viên hợp tác xã, trường hợp không bầu được người đại diện mới hoặc không có người đại diện mới theo quy định thì sẽ chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã như trên.

   
  199 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594221   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

  Cảm ơn bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Thông qua bài viết này, tôi biết thêm một số thông tin về trường hợp chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên và thẩm quyền cụ thể ra quyết định chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên.

  Bên cạnh đó, tại Điều 15 Luật Hợp tác xã 2012 cũng quy định về nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên cụ thể như sau:

  “Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên

  1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ.

  2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.

  3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

  5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

  6. Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ.”

  Như vậy, trường hợp đang là thành viên, hợp tác xã thành viên thì cần đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ tại Điều 15 Luật này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn concobebee vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #594815   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Như vậy, hộ gia đình có thể bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi không có người đại diện theo pháp luật để thay thế cho người đại diện theo pháp luật đã chết. Trường hợp này hộ gia đình nên nhanh chóng người thay thế người đại diện theo pháp luật cho người đã chết để hộ gia đình không bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã. Bài viết của bạn rất hữu ích, mong nhận được nhiều bài viết từ bạn trong tương lai.

   
  Báo quản trị |  
 • #597704   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo quy định tại Điều 13 Luật Hợp tác xã 2012, điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã 

  "1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

  Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

  b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

  c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

  d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp tác xã;

  đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã."

  Theo đó, đối với hộ gia đình muốn trở thành thành viên hợp tác xã thì phải có người đại diện hợp pháp, như vậy, khi người đại diện hiện tại chết, hộ gia đình cần tìm người thay thế để tiếp tục tham gia hợp tác xã, nếu không có người đại diện mới thì sẽ bị chấm dứt tư cách thành viên theo quy định bạn đã đề cập.

   
  Báo quản trị |  
 • #599041   24/02/2023

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (848)
  Số điểm: 7282
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Hộ gia đình có bị chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã khi người đại diện theo pháp luật chết?

  Cảm ơn bài viết của bạn, hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng nhau thực hiện việc góp vốn, góp sức để cùng mục đích để lập ra hợp tác xã theo những quy định cụ thể của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên từ đó các thành viên có thể giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống.

   
  Báo quản trị |