Hộ dân nuôi heo gây ô nhiễm môi trường xử lý như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #565782 30/12/2020

  Hộ dân nuôi heo gây ô nhiễm môi trường xử lý như thế nào?

  Căn cứ Điều 162 Luật Bảo về Môi trường 2014 quy định:

  Điều 162. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường

  1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

  2. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

  3. Thời hiệu khởi kiện về môi trường được tính từ thời điểm tổ chức, cá nhân bị thiệt hại phát hiện được thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trường của tổ chức, cá nhân khác.”

  => Như vậy, người dân xung quanh hộ nuôi heo này có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi khiện đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

  Hộ dân chăn nuôi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

  “Điều 7. Vi phạm quy định về giữ gìn vệ sinh chung

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  e) Nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung ở khu dân cư

  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Đổ, ném chất thải, chất bẩn hoặc các chất khác làm hoen bẩn nhà ở, cơ quan, trụ sở làm việc, nơi sản xuất, kinh doanh của người khác;

  ….

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại Điểm b, c, d, đ, e Khoản 1 và Điểm b, d Khoản 2 Điều này;”

  Ngoài ra hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí; gây ô nhiễm môi trường kéo dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP thì mức xử phạt được xác định như sau:

   “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thải chất thải vệ sinh hầm cầu, hóa chất độc, các nguồn gây dịch bệnh vào môi trường trái quy định về bảo vệ môi trường”.

   

   
  736 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận