Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới nhất

Chủ đề   RSS   
 • #608248 19/01/2024

  Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới nhất

  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
   
  Theo đó để hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cần thành lập một trong những cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp, đồng thời phải xin giấy phép hoạt động tương ứng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Và căn cứ Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/01/2024 thì hiện nay có những cơ sở khám, chữa bệnh sau:
   
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức bệnh viện
   
  Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây:
   
  - Bệnh viện đa khoa;
   
  - Bệnh viện y học cổ truyền;
   
  - Bệnh viện răng hàm mặt;
   
  - Bệnh viện chuyên khoa.
   
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức phòng khám
   
  Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:
   
  - Phòng khám đa khoa;
   
  - Phòng khám chuyên khoa;
   
  - Phòng khám liên chuyên khoa;
   
  - Phòng khám bác sỹ y khoa;
   
  - Phòng khám y học cổ truyền;
   
  - Phòng khám răng hàm mặt;
   
  - Phòng khám dinh dưỡng;
   
  - Phòng khám y sỹ đa khoa.
   
  Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức cơ sở dịch vụ cận lâm sàng
   
  Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức sau đây:
   
  - Cơ sở xét nghiệm;
   
  - Cơ sở chẩn đoán hình ảnh;
   
  - Cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.
   
  Các loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức khác:
   
  - Trạm y tế.
   
  - Nhà hộ sinh.
   
  - Phòng chẩn trị y học cổ truyền.
   
  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.
   
  - Cơ sở kỹ thuật phục hình răng.
   
  - Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng.
   
  - Cơ sở tâm lý lâm sàng.
   
  - Cơ sở dịch vụ điều dưỡng.
   
  - Cơ sở dịch vụ hộ sinh.
   
  - Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ.
   
  - Cơ sở cấp cứu ngoại viện.
   
  - Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ.
   
  - Cơ sở lọc máu.
   
  =>> Như vậy hiện nay tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo một trong các hình thức nêu trên khi hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh.
   
  402 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận