Hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật và việc thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật

Chủ đề   RSS   
 • #608588 03/02/2024

  nguyenduy303
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/10/2016
  Tổng số bài viết (291)
  Số điểm: 2044
  Cảm ơn: 37
  Được cảm ơn 50 lần


  Hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật và việc thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật

  Hình thức và việc thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật được quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

  1. Các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật

  Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật thông qua các hình thức sau:

  - Phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

  - Phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật, thực hiện thông báo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật khác không thuộc hình thức nêu trên, thực hiện quy định tại Điều 10 Nghị định này.

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không trực tiếp trước công chúng được đăng tải trên hệ thống phát thanh, truyền hình và môi trường mạng do người đăng, phát chịu trách nhiệm.

  Như vậy, hiện tại có các hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật nêu trên, tùy vào từng hình thức mà điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật sẽ khác nhau.

  2. Quy định việc thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật

  Tại Điều 9 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định việc thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật thực hiện như sau:

  - Cơ quan, tổ chức thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ nội bộ cơ quan và tổ chức thông báo tới cơ quan nhà nước sau trước khi tổ chức, người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt:

  + UBND cấp tỉnh nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông báo của cơ quan, đơn vị trực thuộc các bộ, ban, ngành trung ương, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế;

  + UBND cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn tiếp nhận thông báo của các tổ chức, cá nhân khác.

  - Cơ sở kinh doanh thực hiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật thông báo tới UBND cấp huyện nơi tổ chức biểu diễn trước khi tổ chức.

  - Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi thông báo bằng văn bản (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 144/2020/NĐ-CP) trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan tiếp nhận thông báo ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

  3. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật có các quyền sau:

  - Tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định;

  - Thụ hưởng các lợi ích hợp pháp từ việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

  Bên cạnh quyền, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật còn phải chịu các trách nhiệm sau theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2020/NĐ-CP:

  - Tuân thủ quy định cấm không được thực hiện trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Điều 3 Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  - Thực hiện đúng với nội dung đã thông báo; nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

  - Bảo đảm hoạt động có nội dung phù hợp với văn hóa truyền thống; phù hợp với lứa tuổi, giới tính theo quy định của pháp luật; trường hợp tổ chức cho trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em;

  - Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;

  - Thu hồi danh hiệu, giải thưởng đã trao cho tổ chức, cá nhân đạt giải theo quy định tại Điều 18 Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

  - Không được sử dụng người biểu diễn trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

  - Không được sử dụng danh hiệu, giải thưởng đã bị thu hồi, bị hủy hoặc danh hiệu thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định này trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

  - Dừng hoặc thay đổi thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Trên đây là những quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo quy định hiện hành.

   
  31 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận