Hình thức nhượng quyền thương mại độc quyền

Chủ đề   RSS   
 • #514163 24/02/2019

  giangthingochuong
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2018
  Tổng số bài viết (335)
  Số điểm: 2012
  Cảm ơn: 55
  Được cảm ơn 26 lần


  Hình thức nhượng quyền thương mại độc quyền

  Theo Điều 284 Luật thương mại 2005 về Nhượng quyền thương mại

  "Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

  1. Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

  2. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh."

  Nhượng quyền thương mại độc quyền (Master franchise) là một trong những hình thức mua nhượng quyền thương mại, mà trong đó người mua được phép thực hiện nhượng quyền lại trong một khu vực, lãnh thổ cụ thể và cam kết phát triển về số lượng đơn vị kinh doanh nhượng quyền trong từng giai đoạn cụ thể với bên bán.

   Người mua nhượng quyền thương mại độc quyền có thể nhượng lại cho bên thứ ba dưới hình thức nhượng quyền thương mại phát triển khu vực (Area development franchise) hay nhượng quyền thương mại riêng lẻ (single-unit franchise): Nếu người mua muốn mở thêm đơn vị nhượng quyền mới, thì cũng phải ký thêm hợp đồng mới với nội dung tương tự với bên bán. Theo hình thức này, người mua không được phép nhượng quyền lại. Với hình thức này, bên mua thương hiệu phải chủ động tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu trong khu vực của mình.

   
  6285 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514169   24/02/2019

  hoangtung2402
  hoangtung2402
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 2552
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Nhân đây thì mình cũng cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến nhượng quyền thương mại như sau:

  Nhượng quyền thương mại là một hoạt động thương mại và các bên tham gia vào hoạt động này là thương nhân bởi mục đích của các bên tham gia nhượng quyền thương mại là lợi nhuận. Ngoài ra, cần lưu ý là hợp đồng nhượng quyền thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như là điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  Trong hoạt động thương mại thì bên nượng quyền và bên nhận quyền sẽ có một số quyền sau đây:

  *** Đối với bên nhượng quyền:

  + Nhận tiền nhượng quyền từ bên nhận quyền;

  + Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại của mình;

  + Có thể kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm bảo đảm sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hoá, dịch vụ của mình.

  *** Đối với thương nhân nhận quyền:

  + Được yêu cầu bên  nhượng quyền cung cấp đầy đủ trợ giúp kỹ thuật có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại;

  + Yêu cầu bên  nhượng quyền đối xử bình đẳng với tất cả các thương nhân nhận quyền khác trong hệ thống nhượng quyền thương mại của họ.

  Lưu ý: Các quyền của bên này sẽ là nghĩa vụ của bên kia và ngoài một số quyền lợi nêu trên thì thương nhân nhượng quyền và nhận quyền cũng có thể thỏa thuận thêm những quyền lợi hay nghĩa vụ  khác sao cho nó không trái với quy định của pháp luật bạn nhé.

   
  Báo quản trị |