Hình thức kỷ luật theo Quy định 124, ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương

Chủ đề   RSS   
 • #608013 08/01/2024

  Hình thức kỷ luật theo Quy định 124, ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương

  Xin chào Thư viện pháp luật. Tôi có 01 câu hỏi về công tác đánh giá xếp loại năm 2023 như sau:

  Cơ quan tôi có 01 đồng chí chuyển về năm 2021. Năm 2020 đồng chí có vi phạm tại đơn vị cũ (hình thức khiển trách), tuy nhiên đến năm 2023 mới có quyết định thi hành kỷ luật.

  Căn cứ Điểm 4.5, Khoản 4, Điều 12 Quy định 124, ngày 04/10/2023 của BCH Trung ương có quy định: "Trường hợp tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời điểm trước nhưng đến thời điểm năm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền quyết định thi hành kỷ luật  hoặc tập thể, cá nhân bị cấp có thẩm quyền quyết định tăng nặng hình thức kỷ luật trong năm đánh giá, xếp loại thì tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền căn cứ vào hình thức kỷ luật, nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể để xem xét, đánh giá xếp loại lại tại thời điểm xảy ra khuyết điểm, vi phạm".

  Vậy xin hỏi là đồng chí này năm 2023 có được đánh giá xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" không? (năm 2023 không vi phạm gì và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

  rất mong nhận được câu trả lời từ Thư viện pháp luật. Cám ơn!

   
  60 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

ĐT liên hệ: 0913.623.699 - Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

Website: www.luatsuphuvinh.com