Hiểu về con dấu vuông và tròn của doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

Chủ đề   RSS   
 • #565404 27/12/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1397)
  Số điểm: 11672
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Hiểu về con dấu vuông và tròn của doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh?

  Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Con dấu của doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

  a) Tên doanh nghiệp;

  b) Mã số doanh nghiệp.

  Luật Doanh nghiệp đã khẳng định doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như nhau.

  Hướng dẫn từ Khoản 2, Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP:

  “…

  2. Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

  …”

  Nói tóm lại từ thời điểm Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì việc sử dụng con dấu tròn hay vuông đều do doanh nghiệp tự quyết định và có giá trị pháp lý ngang nhau khi được đăng ký đầy đủ thủ tục với Phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nhưng thông thường đối với con dấu tròn doanh nghiệp mới tiến hành đăng ký (con dấu pháp lý của doanh nghiệp), còn đối với con dấu vuông (con dấu mang tính chất nội bộ, dùng để sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp) thì không phải đăng ký, và doanh nghiệp tự quản lý, sử dụng theo nhu cầu của mình.

  Như vậy, công ty, chi nhánh có thể sử dụng con dấu tròn (con dấu pháp lý) và dùng con dấu vuông (con dấu nội bộ). Nếu có địa điểm kinh doanh, thì địa điểm kinh doanh cũng được dùng con dấu vuông nội bộ được giao để thực hiện các công việc trong nội bộ đơn vị.

   
  1503 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận