Hiệu trưởng trường Tiểu học có quyền đình chỉ công việc của thành viên nhà trường trong bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #565148 23/12/2020

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Hiệu trưởng trường Tiểu học có quyền đình chỉ công việc của thành viên nhà trường trong bao lâu?

  Căn cứ tại tại Điều 54 Luật viên chức 2010 quy định:

  "Điều 54. Tạm đình chỉ công tác

  1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

  2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ."

  => Không có quy định riêng dành cho trường tiểu học mà sẽ căn cứ theo quy định chung, tại Điều 54 về Tạm đình chỉ công tác nêu trên, trong thời hạn xử lý kỷ luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập (Hiệu trưởng) sẽ quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức, thời gian tạm đình chỉ không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết thì có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày => tối đa có thể là không quá 45 ngày để  xem xét kỷ luật, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ.

   
  585 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận