Hiệu trưởng đi học lớp trung cấp chính trị thì có được hưởng phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực không?

Chủ đề   RSS   
 • #569304 25/03/2021

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (658)
  Số điểm: 4922
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 104 lần


  Hiệu trưởng đi học lớp trung cấp chính trị thì có được hưởng phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực không?

  Căn cứ quy định tại Điều 37 của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức:
   
  "Điều 37. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
   
  1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:
   
  a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;
   
  b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;
   
  c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;
   
  d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
   
  2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.
   
  3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc".
   
   Như vậy, trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (được huyện ủy cử đi học lớp trung cấp chính 
  trị) thì hiệu trưởng trường sẽ được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật (bao gồm hưởng phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực).
   
   
  402 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận