Hiệu phó phụ trách trường có được hưởng phụ cấp chức vụ như hiệu trưởng?

Chủ đề   RSS   
 • #582964 26/04/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  Hiệu phó phụ trách trường có được hưởng phụ cấp chức vụ như hiệu trưởng?

  Theo Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT hướng dẫn tạm thời chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập và  Thông tư 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
  II. NGUYÊN TẮC VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC HƯỞNG, THÔI HƯỞNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO
  1. Nguyên tắc
  Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.
  2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:
  ...
  d) Các trường hợp khác:
  d1) Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.
  Trường hợp Hiệu phó được giao phụ trách Trường (làm công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng) thì xét theo căn cứ nguyên tắc xếp lương, phụ cấp, Hiệu phó được giao phụ trách sẽ nhận Phụ cấp chức vụ bằng với mức phụ cấp chức vụ của Hiệu trưởng.
   
   
  1944 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Special29 vì bài viết hữu ích
  tienthinhTT (30/04/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583172   29/04/2022

  Hiệu phó phụ trách trường có được hưởng phụ cấp chức vụ như hiệu trưởng?

  Theo quy định tại Mục IV Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập thì hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục được quy định như sau: tại phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với tổ trưởng chuyên môn và tương đương tại trường trung học phổ thông là 0,25; tại trường trung học cơ sở là 0,2; tại trường tiểu học và trường mầm non là 0,2.

   
  Báo quản trị |  
 • #583568   30/04/2022

  Hiệu phó phụ trách trường có được hưởng phụ cấp chức vụ như hiệu trưởng?

  Cảm ơn thông tin mà bạn vừa cung cấp. Nhờ đó mình đã hiểu thêm về các quy định về quyền lợi của hiệu trưởng và hiệu phó. Theo mình thì khi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thì sẽ được hưởng phụ cấp cao hơn, nên quy định trên là rất phù hợp.

   
   
  Báo quản trị |