Hiệu phó phụ trách chuyên môn có được kiêm nhiệm làm thủ quỹ trong trường học không?

Chủ đề   RSS   
 • #544888 30/04/2020

  Haitran1995
  Top 200
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 4622
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 88 lần


  Hiệu phó phụ trách chuyên môn có được kiêm nhiệm làm thủ quỹ trong trường học không?

  Tại Khoản 7 Điều 13 Luật kế tóan 2015 quy định:

  “Điều 13. Các hành vi bị nghiêm cấm

  7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.”

  Khoản 4 Điều 3 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán giải thích khái niệm Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán như sau:

  “Điều 3. Giải thích từ ngữ

  Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  4. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán là người quản lý doanh nghiệp hoặc người thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật doanh nghiệp; là thành viên Ban giám đốc (Ban tổng giám đốc) hợp tác xã theo quy định của pháp luật hợp tác xã; là người đứng đầu hoặc là người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế toán ký kết giao dịch của đơn vị theo quy định.”

  Như vậy, căn cứ quy định trên thì nếu hiệu phó của Trường học là nguời quản lý có thẩm quyền nhân danh đơn vị kế tóan ký kết giao dịch của đơn vị thì sẽ không được kiêm nhiệm chức danh thủ quỹ .

   
  2416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận