Hiệu lực việc áp dụng Hóa Đơn Điện Tử bắt buộc (68/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019; NĐ 119/2018/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế mới 2019)

Chủ đề   RSS   
 • #530559 09/10/2019

  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6517
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Hiệu lực việc áp dụng Hóa Đơn Điện Tử bắt buộc (68/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019; NĐ 119/2018/NĐ-CP; Luật Quản lý thuế mới 2019)

  Chào các bạn kế toán,

  🍀🌺🍀Về việc chính thức bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Các bạn lưu ý xem phần Hiệu Lực tại Thông Tư 68/TT-BTC ngày 30 tháng 09 năm 2019 - Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

  "1. Thông tư này có 🌿 hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019. 🌿
  2. Từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:
  a) Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  b) Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
  c) Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);
  d) Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
  đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
  e) Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).
  3. 🍂🌺Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này.🍂🌺
  4. 💥Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành. 💥"

  Cập nhật bởi bluesky1984 ngày 10/10/2019 03:44:20 CH
   
  2859 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  dhthai5493@gmail.com (09/10/2019) ThanhLongLS (09/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #530628   10/10/2019

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6517
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Luật quản lý thuế 2019, số 38 /2019/QH14, ngày 13 tháng 06 năm 2019.

  Điều 151: Hiệu lực thi hành 

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bluesky1984 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/10/2019)
 • #530631   10/10/2019

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6517
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  BỘ TÀI CHÍNH
  TNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 3007/TCT-CS
  V/v thuế GTGT

  Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

   

  Kính gửi: Công ty Cổ phn Lawsoft
  (Đ/c17 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6405/VPCP-ĐMDN ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty Cổ phn Lawsoft về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau

  “1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

  2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

  3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

  …”

  Tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019 có quy định:

  “Điều 151. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hp quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.”

  Căn cứ các quy định nêu trên, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018. Cơ sở kinh doanh và cơ quan thuế có thời hạn 24 tháng (từ ngày 1/11/2018 đến ngày 1/11/2020) để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và con người để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Trong thời gian từ 1/11/2018 đến ngày 31/10/2020các Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ vẫn còn hiệu lực thi hành.

  Vừa qua, Quốc Hội đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/QH14/2019, tại Chương X Luật Quản lý thuế cũng có quy định về việc áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử. Tại Điều 151 Luật Quản lý thuế quy định hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2022; khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

  Đ triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị đnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế s 38/QH14/2019.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Lawsofđược biết và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - V
  ăn phòng Chính phủ (để b/cáo);
  - C
  ng thông tin điện tử Chính phủ;
  - Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo cáo);

  - Văn phòng Bộ Tài chính (để báo cáo);
  - Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Cục Thuế thành ph
   Hồ Chí Minh;
  - Vụ PC, VP - BTC;
  - Vụ PC, VP - TCT;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, CS (3b)
  .

  KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

  Nguyễn Thế Mạnh

   

   
  Báo quản trị |