Hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chủ đề   RSS   
 • #502382 15/09/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1340)
  Số điểm: 11237
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 205 lần


  Hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

  Câu hỏi: Hiệu lực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

  Câu trả lời: 

  Hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 7 của Thông tư 58/2014/TT-BCT quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Cụ thể:

  "Điều 7. Hiệu lực của Giấy chứng nhận

  1. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm. Trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này. Thời hạn của Giấy chứng nhận cấp mới được tính từ khi Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó hết hiệu lực.

  2. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 5 của Thông tư này, hiệu lực của Giấy chứng nhận cấp lại được tính theo thời hạn của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

  3. Trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư này, Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày ký cấp lại".

  Như vậy, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực trong vòng 03 năm.

   
  1209 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận