Hiệu lực của văn bản hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #451415 11/04/2017

  Minhtam1101

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hiệu lực của văn bản hành chính

  cho em hỏi, em thấy có 1 vài trường hợp văn bản hành chính ngày có hiệu lực trước ngày được ban hành. Như vậy văn bản này có hợp quy không ? Vấn đề này được quy định ở đâu ạ? 

   
  38456 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Minhtam1101 vì bài viết hữu ích
  stpkhanhhoa (15/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #451929   17/04/2017

  thanh.pthanh
  thanh.pthanh

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/10/2011
  Tổng số bài viết (45)
  Số điểm: 288
  Cảm ơn: 26
  Được cảm ơn 14 lần


  Bạn nghiên cứu trong "Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ban hành ngày 22/6/2015:  

  Điều 151. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật

  1. Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.

  2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn thì có thể có hiệu lực kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành, đồng thời phải được đăng ngay trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc Công báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chậm nhất là sau 03 ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành.

  Điều 152. Hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật

  1. Chỉ trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân được quy định trong luật, nghị quyết của Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan trung ương mới được quy định hiệu lực trở về trước.

  2. Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp sau đây:

  a) Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý;

  b) Quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn.

  3. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt không được quy định hiệu lực trở về trước.

   

  Theo mình thì mục đích là để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật được ngay và luôn ^^ 

   
  Báo quản trị |  
 • #451943   17/04/2017

  Wizardma
  Wizardma
  Top 500
  Male
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2015
  Tổng số bài viết (212)
  Số điểm: 2510
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 126 lần
  Moderator

  Dear !

  Để được làm rõ vấn đề này trước hết bạn phải phân biệt được giữa văn bản hành chính và văn bản quy phạm pháp luật.

  Nếu là văn bản quy phạm pháp luật thì bạn thanh.pthanh đã giúp bạn tìm hiểu. Còn nếu là văn bản hành chính thì chưa có quy định cụ thể về ngày hiệu lực.

  Luật sư - Trọng tài viên trung tâm trọng tài thương mại Công Lý Việt Nam (VIETJAC)

  Nguyễn Ngọc Anh

  Email: ngocanhlawyer@gmail.com

  Mobile: 0982502577

   
  Báo quản trị |  
 • #451974   17/04/2017

  longofs
  longofs
  Top 500
  Male


  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2017
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 1890
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 47 lần


  Văn bản hành chính được liệt kê tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP như sau:

  Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công".

  Mình chỉ thấy nếu văn bản hành chính là hợp đồng, bản thỏa thuận thì được phép có hiệu lực trước thời điểm ban hành (do thỏa thuận của các bên). Các văn bản còn lại thì mình do không phải là thỏa thuận nên hiệu lực rước thời điểm ban hành thì không hợp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #484550   07/02/2018

  ttmlinh284
  ttmlinh284
  Top 500
  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/11/2014
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 1597
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 20 lần


  Về xác định hiệu lực văn bản bạn có thể tham khảo tại Điều 38 Nghị định 34/2016/NĐ-CP nhé:
   
  Điều 38. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật
   
  1. Xác định hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành:
   
  Ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 151 và Điều 152 của Luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản.
   
  2. Xác định văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực:
   
  a) Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành các điều, khoản, điểm được giao quy định chi tiết thi hành văn bản đó đồng thời hết hiệu lực;
   
  b) Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ;
   
  c) Trường hợp một văn bản quy định chi tiết nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trong đó chỉ có một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực thì nội dung của văn bản quy định chi tiết thi hành sẽ hết hiệu lực đồng thời với một hoặc một số văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực. Trường hợp không thể xác định được các nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì văn bản đó hết hiệu lực toàn bộ.
   
  3. Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật có trách nhiệm:
   
  a) Lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền công bố danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết theo quy định tại khoản 2 Điều này trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực;
   
  b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để thay thế văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này.
   
  4. Cơ quan đã ban hành các văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực có trách nhiệm:
   
  a) Công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 của Luật trước ngày các văn bản đó hết hiệu lực;
   
  b) Quy định việc bãi bỏ các văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực tại điều khoản thi hành của văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy định chi tiết.
   
  5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
   
  a) Lập, công bố theo thẩm quyền hoặc trình Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp công bố danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại khoản 2 Điều này do mình ban hành và do Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành trước ngày văn bản được quy định chi tiết hết hiệu lực;
   
  b) Ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành văn bản để thay thế văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này.
   
  Báo quản trị |  
 • #495135   27/06/2018

  ptpdq
  ptpdq

  Sơ sinh


  Tham gia:20/12/2012
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Đang hỏi văn bản hành chính chứ có hỏi văn bản QPPL đâu

   
  Báo quản trị |