Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #600520 25/03/2023

  Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

  Hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất hiện nay được quy định như thế nào? Trường hợp A tặng cho B quyền sử dụng đất, đã làm hợp đồng và chứng thực tại UBND cấp xã và đang chuẩn bị làm thủ tục sang tên. Vậy nay A đổi ý không muốn tặng cho B nữa thì có hủy hợp đồng được không? Mời mọi người cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây:

  Theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự 2015 về hiệu lực của hợp đồng thì:

  Điều 401. Hiệu lực của hợp đồng

  1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

  2. Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

  Cũng theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì:
  Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

  [...]

  3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

  a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

  [...]

  d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Như vậy, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Theo đó, nếu giữa  A và B không có thỏa thuận nào khác về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì hợp đồng này đã phát sinh hiệu lực từ thời điểm được công chứng hoặc chứng thực.

  Từ sau thời điểm hợp đồng tặng cho nói trên được công chứng hoặc chứng thực, nếu A muốn hủy bỏ hợp đồng thì phải thỏa thuận và có được sự đồng ý của B. Nếu B không đồng ý thì không có căn cứ để hủy bỏ hợp đồng này. 

  Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn từ mọi người ạ.

   
  102 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận