Hiểu đúng về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chủ đề   RSS   
 • #537651 21/01/2020

  Hiểu đúng về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

   

  Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

  Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

  Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

  Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

  Theo khoản 4 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

  Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện khác nhau như thế nào?2

  Bảng sau sẽ so sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thông qua các tiêu chí như: Đối tượng tham gia, mức đóng, chế độ... 

  Tiêu chí so sánh

  BHXH bắt buộc

  BHXH tự nguyện

  Đối tượng tham gia

  - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

  - Cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân;

  - Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn;

  - Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

  Mức đóng

  - Đối với người lao động Việt Nam:

  • Người sử dụng lao động đóng 21,5%
  • Người lao động đóng 10,5%

  - Đối với người lao động nước ngoài:

  • Người sử dụng lao động đóng 6,5%
  • Người lao động đóng 1,5%

  Người lao động đóng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn, tối đa không quá 20% mức lương cơ sở.

  Chế độ

  BHXH bắt buộc có 5 chế độ sau:

  - Ốm đau

  - Thai sản

  - Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  - Hưu trí

  - Tử tuất

  BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ:

  - Hưu trí

  - Tử tuất

  Trách nhiệm đóng BHXH

  Người sử dụng lao động và người lao động cùng có trách nhiệm đóng BHXH.

  Người tham gia phải tự đóng BHXH tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

  Phương thức đóng

  Đóng theo một trong các phương thức:

  - Hàng tháng

  - 3 tháng

  - 6 tháng

  - 12 tháng

  - Đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  Đóng theo một trong các phương thức:

  - Hàng tháng

  - 3 tháng

  - 6 tháng

  - 12 tháng

  - Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng.

  Nguồn:BHXH

   

  Cập nhật bởi duongpham5991 ngày 21/01/2020 11:07:52 CH Cập nhật bởi duongpham5991 ngày 21/01/2020 10:31:10 CH
   
  936 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận