Hiệp hội đã được thành lập trước năm 1975 nhưng không hoạt động có tự chấm dứt giải thể không?

Chủ đề   RSS   
 • #563736 29/11/2020

  jellannm
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (889)
  Số điểm: 6114
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 112 lần


  Hiệp hội đã được thành lập trước năm 1975 nhưng không hoạt động có tự chấm dứt giải thể không?

  Căn cứ Điều 20 Nghị định 258-TTg năm 1957 hướng dẫn Luật quyền lập hội do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành (văn bản có hiệu lực thời điểm năm 1970) quy định:

  "Điều 20. – Khi hội tự giải tán theo điều lệ thì việc thanh toán tài sản phải theo đúng điều lệ và phải được cơ quan có thẩm quyền nói ở điều 10 trên đây duyệt trước khi tiến hành."

  Điều 21 Nghị định 258-TTg năm 1957 hướng dẫn việc giải tán của hiệp hội như sau:

   Khi hội đã bị giải tán hoặc tự giải tán thì:

  1) Trong hạn 10 ngày kể từ ngày hội quyết định giải tán hội, Ban chấp hành phải đăng bản công bố quyết định giải tán hội trên một tờ báo hàng ngày, hoặc nếu ở địa phương không có báo hàng ngày, thì phải yết thị bản công bố ấy tại Ủy ban Hành chính các nơi có trụ sở hội và chi nhánh.

  2) Trong hạn 10 ngày kể từ ngày đã thanh toán xong tài sản của hội, Ban chấp hành phải nộp tất cả giấy tờ sổ sách của hội cho cơ quan có thẩm quyền nói ở điều 10 trên đây.

  Theo đó, việc giải tán hiệp hội trước đây phải được cơ quan có thẩm quyền duyệt trước khi tiến hành.

  Hiện nay, Nghị định 258-TTg năm 1957 hiện đã hết hiệu lực và văn bản thay thế đang có hiệu lực là Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

  Thủ tục giải thể hiện nay được quy định từ Điều 25 đến Điều 31 Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

  Lưu ý: Một số quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi bởi Nghị định 33/2012/NĐ-CP, khi tra cứu cần lưu ý thêm. 

   

   

  Cập nhật bởi jellannm ngày 29/11/2020 01:27:17 CH Cập nhật bởi jellannm ngày 29/11/2020 01:26:05 CH
   
  214 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận