Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #581316 10/03/2022

  Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định bao nhiêu?

  Trước đây, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  Tuy nhiên, hiện nay Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã bãi bỏ quy định về vốn pháp định đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 quy định:

  2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

  “1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”

  Do đó, hiện nay khi muốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản thì chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần có vốn pháp định.

   
  518 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581473   18/03/2022

  bhnghia99
  bhnghia99

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:09/03/2022
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 366
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Hiện nay, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định bao nhiêu?

  Việc bãi bỏ quy định về vốn pháp định là một trong những thay đổi mới trong Luật Đầu tư 2020. Việc không quy định vốn pháp định tạo điều thuận lợi cho các doanh nghiệp có thể gia nhập thị trường kinh doanh bất động sản và cũng như tôn trọng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp

   
  Báo quản trị |