Hiện nay cá nhân được cho vay mức lãi suất tối đa là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #612227 31/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (637)
  Số điểm: 10808
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 200 lần


  Hiện nay cá nhân được cho vay mức lãi suất tối đa là bao nhiêu?

  Pháp luật không cho phép hoạt động cho vay nặng lãi. Vậy hiện nay mức lãi suất tối đa mà cá nhân được cho vay là bao nhiêu? Cho vay quá mức đó mà bị giật thì có đòi được không?

  Cá nhân có được thực hiện hoạt động cho vay tính lãi không?

  Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định tài sản bao gồm:

  - Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

  - Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.

  Đồng thời, Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng vay tài sản như sau:

  Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Như vậy, tiền cũng là một loại tài sản, theo đó cá nhân sẽ được phép cho vay tiền và lấy lãi. Tuy nhiên, phải đáp ứng điều kiện có hiệu lực của hợp đồng vay tài sản và nằm trong mức lãi mà pháp luật quy định.

  Hiện nay cá nhân được cho vay mức lãi suất tối đa là bao nhiêu?

  Mức lãi suất cho vay tối đa

  Theo Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về lãi suất vay như sau:

  - Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  + Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

  + Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  + Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  - Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ.

  Như vậy, mức lãi suất cho vay cá nhân hiện nay là tối đa 20% khoản tiền vay/năm.

  Nếu cho vay với mức lãi suất quá quy định nhưng bị giật nợ thì có kiện đòi được không?

  Theo Điều 280 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ trả tiền như sau:

  - Nghĩa vụ trả tiền phải được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm và phương thức đã thỏa thuận.

  - Nghĩa vụ trả tiền bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  Đồng thời, như đã phân tích ở phần trên, trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  Như vậy, người cho vay với mức lãi suất cao hơn quy định thì chỉ được đòi lại khoản tiền gốc và phần lãi trong mức quy định (20% khoản tiền vay/năm).

  Cho vay nặng lãi bị xử lý thế nào?

  Xử phạt hành chính

  Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm các quy định về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như sau:

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  - Kinh doanh dịch vụ cầm đồ cho vay tiền có cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015;

  - Không đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà cho vay tiền có cầm cố tài sản hoặc không cầm cố tài sản nhưng lãi suất cho vay vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

  Đồng thời, theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP  quy định mức phạt tiền này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Như vậy, nếu cá nhân cho vay với mức lãi suất quá 20%/năm của khoản tiền vay thì sẽ bị xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng, tổ chức sẽ bị phạt 20 - 40 triệu đồng.

  Xử lý hình sự

  Theo Điều 201 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi điểm i khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự như sau:

  - Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

  - Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

  - Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

  Như vậy, nếu cho vay với lãi suất cao vượt quá mức xử phạt hành chính thì người cho vay sẽ bị xử lý hình sự. Theo đó, người cho vay nặng lãi sẽ bị phạt tiền từ 50 - 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   
  897 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận