Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #581085 28/02/2022

  ltd240195

  Chồi

  Vietnam
  Tham gia:30/06/2022
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 1340
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 17 lần


  Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

  Mọi người giúp mình trường hợp là gia đình mình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm một số nội dung chính sau:
  - Mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước/đất trồng cây hàng năm khác(2 sổ).
  - Thời hạn sử dụng: Đến ngày 31/05/2022.
  - Nguồn gốc sử dung: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất.
  - Ngày cấp: 30/12/2017(ngày ghi tại chổ ký+dấu).
  Vậy khi đến hết thời hạn sử dụng như trên thì có những rủi ro nào xảy ra khi bị thu hồi hay chuyển nhượng? Mình xin cảm ơn.
   
  211 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581087   28/02/2022

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1955)
  Số điểm: 12993
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 249 lần


  Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

  Về vấn đề của bạn, theo quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 có nêu:

  “1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này."

  Theo đó, đất nông nghiệp được giao cho hộ gia đình, cá nhân thì khi hết thời hạn được giao đất, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được tiếp tục sử dụng đất mà không cần thực hiện thủ tục nào.

  Tuy nhiên, nếu gia đình bạn muốn đảm bảo rằng mình vẫn được tiếp tục sử dụng đất khi đã hết thời hạn thì gia đình bạn có thể thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp. Quy định cụ thể được nêu tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết về Luật đất đai như sau:

  “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

  3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

  a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

  b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

  c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

  Như vậy, nếu gia đình bạn có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất để tránh rủi ro, tranh chấp khi sử dụng đất sau này thì bạn có thể thực hiện thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất như đã nêu trên.

  Đối với vấn đề chuyển nhượng thì điều kiện thực hiện được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013. Một trong các điều kiện là đất nằm trong thời hạn sử dụng đất. Vì vậy, mặc dù gia đình bạn được tiếp tục sử dụng khi hết hạn sử dụng đất nhưng nếu muốn chuyển nhượng thì phải làm thủ tục gia hạn thêm thời gian. Sau khi thời hạn sử dụng đất được ghi nhận lại trên Giấy chứng nhận và đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng khác theo Điều 188 thì có thể tiến hành chuyển nhượng như thông thường.

  Liên quan đến vấn đề bồi thường khi thu hồi đất thì cũng không bị ảnh hưởng gì.

   
  Báo quản trị |