Hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm, thì phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
 • #567472 31/01/2021

  Hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm, thì phải làm sao?

  Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định:

  “2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.”

  Theo đó, khoản 1 Điều 28 Luật này gồm các biện pháp sau:

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

  b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

  c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

  d) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

  đ) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại;

  e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;

  g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

  h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng;

  i) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;

  k) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.

  Như vậy, khi đã hết thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền tùy vào từng trường hợp ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định như trên, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

  Đồng thời, cần căn cứ vào văn bản pháp luật quy định xử phạt trong từng lĩnh vực xem có quy định các  biện pháp khắc phục hậu quả nào.

   

   
  484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận