Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo Luật mới (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2021

Chủ đề   RSS   
 • #551415 08/07/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật theo Luật mới (sửa đổi) có hiệu lực từ 01/01/2021

  Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật

  Ảnh minh họa: Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật 

  Với 92,96% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, ngày 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020.

  Theo đó Luật sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như sau:

  *** Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

  Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  *** Sửa đổi, bổ sung khoản 8 và bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 như sau:

  8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

  8a. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tống Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

  Căn cứ nội dung sửa đổi, thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2021 gồm:

  1. Hiến pháp của Quốc hội;

  2. Bộ luật của Quốc hội;

  3. Luật của Quốc hội;

  4. Nghị quyết của Quốc hội;

  5. Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  6. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

  7. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  8. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  9. Lệnh của Chủ tịch nước;

  10. Quyết định của Chủ tịch nước;

  11. Nghị định của Chính phủ;

  12. Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  13. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

  14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  15. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

  16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  17. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

  18. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ;

  Không ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

  19. Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước;

  20. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

  21. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  22. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

  23. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

  24. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  25. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;

  26. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

  [INFOGRAPHIC]:

  HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL MỚI NHẤT

   
  11141 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  Phan__Duc (07/08/2022) enychi (10/07/2020) OceanBank (09/07/2020) yuanping (09/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận