Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

Chủ đề   RSS   
 • #431321 20/07/2016

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Hệ thống cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

  >>> Bảng lương phụ cấp trong quân đội áp dụng từ ngày 01/7/2018

  >>> QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN CHỌN CÁN BỘ, SĨ QUAN DỰ BỊ TẠI NGŨ TRONG QUÂN ĐỘI

  Đố các bạn biết trong hệ thống cấp bậc quân hàm của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thì có bao nhiêu cấp bậc, để được phong, thăng các cấp bậc quân hàm này thì phải đạt điều kiện gì?

  Nếu chưa biết, các bạn có thể xem bài viết dưới đây về hệ thống các cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam, bao gồm cả điều kiện để được phong, thăng các cấp bậc này:

  Hệ thống cấp bậc quân hàm trong QĐND và CAND

  Thứ nhất, đối với CÔNG AN NHÂN DÂN

  Hệ thống cấp bậc được chia thành 3 lĩnh vực và theo cấp từ cao xuống thấp như sau:

  Nghiệp vụ

  Kỹ thuật

  Nghĩa vụ

  Cấp tướng

   

   

  1. Đại tướng

   

   

  2. Thượng tướng

   

   

  3. Trung tướng

   

   

  4. Thiếu tướng

   

   

  Cấp tá

  Cấp tá

   

  1. Đại tá

  1. Thượng tá

   

  2. Thượng tá

  2. Trung tá

   

  3. Trung tá

  3. Thiếu tá

   

  4. Thiếu tá

   

   

  Cấp úy

  Cấp úy

   

  1. Đại úy

  1. Đại úy

   

  2. Thượng úy

  2. Thượng úy

   

  3. Trung úy

  3. Trung úy

   

  4. Thiếu úy

  4. Thiếu úy

   

  Hạ sĩ quan

  Hạ sĩ quan

  Hạ sĩ quan

  1. Thượng sĩ

  1. Thượng sĩ

  1. Thượng sĩ

  2. Trung sĩ

  2. Trung sĩ

  2. Trung sĩ

  3. Hạ sĩ

  3. Hạ sĩ

  3. Hạ sĩ

   

   

  Chiến sĩ

   

   

  1. Binh nhất

   

   

  2. Binh nhì

   
  Sau đây là 1 số dấu hiệu nhận biết cấp bậc hàm đối với các chiến sĩ, hạ sĩ quan, sĩ quan CAND:

  Công an hiệu

  Công an hiệu

  Điều kiện để được phong hàm:

  1. Đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân:

  - Tốt nghiệp Trung cấp CAND được phong cấp Trung sĩ.

  - Tốt nghiệp Cao đẳng CAND được phong cấp Thượng sĩ.

  - Tốt nghiệp Đại học CAND được phong cấp Thiếu úy.

  Riêng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc thì được phong cấp bậc hàm cao hơn một bậc.

  2. Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn vào CAND:

  Căn cứ trình độ đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để xếp phong cấp bậc tương ứng.

  3. Chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ CAND:

  Cấp bậc thấp nhất là Binh nhì.

  Điều kiện để được thăng hàm đối với sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ:

  Có 3 điều kiện phải đáp ứng để được thăng hàm:

  1. Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe.

  2. Khi cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

  3. Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm theo quy định sau:

  - Hạ sĩ → Trung sĩ, Trung sĩ → Thượng sĩ: 01 năm.

  - Thượng sĩ → Thiếu úy, Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

  - Trung úy →  Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

  - Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá →  Thượng tá, Thượng tá →  Đại tá, Đại tá →  Thiếu tướng: 04 năm.

  - Các cấp tướng: thời hạn thăng cấp bậc hàm tối thiểu 04 năm.

  Lưu ý: thời gian sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ học tập tại trường cũng được tính vào thời hạn xét thăng cấp bậc hàm.

  Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không quá 57 tuổi, trừ trường hợp khác theo quyết định của Chủ tịch nước.

  Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

  Được phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn khi:

  - Lập thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập.

  - Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

  Được phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc khi:

  - Lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  - Cấp bậc hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 2 cấp bậc trở lên.

  Việc phong, thăng cấp bậc hàm vượt bậc cũng không được vượt quá cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

  Ai có quyền phong, thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc?

  Đối với cấp bậc hàm cấp tướng: Chủ tịch nước.

  Đối với cấp bậc hàm từ Đại tá trở xuống: Bộ trưởng Bộ Công an.

  Thứ hai, đối với QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  Hệ thống cấp bậc hàm được chia theo 3 cấp, mỗi cấp 4 bậc từ cao xuống thấp:

  Cấp tướng

  Đại tướng

  Thượng tướng, Đô đốc Hải quân

  Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân

  Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân

  Cấp tá

  Đại tá

  Thượng tá

  Trung tá

  Thiếu tá

  Cấp úy

  Đại uý

  Thượng uý

  Trung uý

  Thiếu uý

  Sau đây là dấu hiện nhận biết các cấp bậc quân hàm đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

  Nhận biết hệ thống cấp bậc quân hàm

   

  Điều kiện được phong hàm

  Đối với học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ:

  - Được phong hàm Thiếu úy.

  - Nếu tốt nghiệp loại giỏi, khá ở những ngành đào tạo có tính đặc thù hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác được phong hàm Trung úy.

  Trường hợp đặc biệt có thể được phong quân hàm cao hơn quy định.

  Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ thời chiến; quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng tại ngũ; cán bộ, công chức ngoài quân đội, những người tốt nghiệp Đại học trở lên phục vụ tại ngũ được bổ nhiệm giữ chức vụ sĩ quan:

  Được phong cấp bậc quân hàm sĩ quan tương xứng.

  Điều kiện được thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ

  Đáp ứng đủ 6 điều kiện sau:

  1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  2. Có phẩm chất đạo đức cách mạng; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; tôn trọng và đoàn kết với nhân dân, với đồng đội; được quần chúng tín nhiệm.

  3. Có trình độ chính trị, khoa học quân sự và khả năng vận dụng sáng tạọ chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; có kiến thức về văn hoá, kinh tế, xã hội, pháp luật và các lĩnh vực khác; có năng lực hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tốt nghiệp chương trình đào tạo theo quy định đối với từng chức vụ.

  4. Có lý lịch rõ ràng, tuổi đời và sức khoẻ phù hợp với chức vụ, cấp bậc quân hàm mà sĩ quan đảm nhiệm.

  5. Cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

  6. Đủ thời hạn xét thăng quân hàm:

  - Thiếu úy → Trung úy: 02 năm.

  - Trung úy → Thượng úy, Thượng úy → Đại úy: 03 năm.

  - Đại úy → Thiếu tá, Thiếu tá → Trung tá, Trung tá → Thượng tá, Thượng tá → Đại tá, Đại tá → Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân; Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân → Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân; Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân → Thượng tướng, Đô đốc Hải quân; Thượng tướng, Đô đốc Hải quân → Đại tướng: 04 năm.

  Lưu ý: Thời gian sĩ quan học tập cũng được tính vào thời hạn xét thăng quân hàm.

  Tuổi của sĩ quan tại ngũ được xét thăng quân hàm từ cấp Đại tá lên Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân không quá 57, trừ trường hợp theo quyết định của Chủ tịch nước.

  Điều kiện để được phong thăng cấp bậc hàm trước thời hạn và vượt bậc

  - Được thăng quân hàm vượt bậc khi sĩ quan tại ngũ lập thành tích đặc biệt xuất sắc.

  Tuy nhiên, không vượt quá cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh sĩ quan đang đảm nhiệm.

  - Được thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn khi:

  + Chiến đấu lập chiến công xuất sắc hoặc công tác, nghiên cứu khoa học được tặng huân chương.

  + Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm từ 02 bậc trở lên hoặc cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ chỉ huy, quản lý.

  Căn cứ pháp lý:

  - Luật Công an nhân dân 2014.

  - Nghị định 29/2016/NĐ-CP

  - Nghị định 160/2007/NĐ-CP

  - Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam 1999.        

  - Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2008.

  - Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014.

  - Nghị định 82/2016/NĐ-CP.

  - Quyết định 109/2009/QĐ-TTg.

   
  1874001 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #431412   21/07/2016

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Bác thống kê thêm phần hệ số lương nữa thì đẹp

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
  admin (21/07/2016) ChuTuocLS (27/07/2016) thanhtracuchi123 (11/08/2017)
 • #431903   27/07/2016

  suponge
  suponge
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hoà Bình, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2015
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 4213
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 106 lần


  Hay quá, cảm ơn bác

   
  Báo quản trị |  
 • #431924   27/07/2016

  ChuTuocLS
  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (581)
  Số điểm: 44833
  Cảm ơn: 54
  Được cảm ơn 1148 lần
  SMod

  Bảng lương của các cấp bậc quân hàm trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân

  Chào các bạn, thể theo yêu cầu của không chỉ riêng bạn Xmen-8711 thì mình bổ sung thêm phần bảng lương của các cấp bậc này:

  CÔNG AN NHÂN DÂN

  Nghiệp vụ

  Hệ số lương

  Kỹ thuật

  Hệ số lương

  Nghĩa vụ

  Hệ số lương

  Cấp tướng

   

   

   

   

   

  1. Đại tướng

  10.40

   

   

   

   

  2. Thượng tướng

  9.80

   

   

   

   

  3. Trung tướng

  9.20

   

   

   

   

  4. Thiếu tướng

  8.60

   

   

   

   

  Cấp tá

   

  Cấp tá

   

   

   

  1. Đại tá

  8.00

  1. Thượng tá

  7.30

   

   

  2. Thượng tá

  7.30

  2. Trung tá

  6.60

   

   

  3. Trung tá

  6.60

  3. Thiếu tá

  6.00

   

   

  4. Thiếu tá

  6.00

   

   

   

   

  Cấp úy

   

  Cấp úy

   

   

   

  1. Đại úy

  5.40

  1. Đại úy

  5.40

   

   

  2. Thượng úy

  5.00

  2. Thượng úy

  5.00

   

   

  3. Trung úy

  4.60

  3. Trung úy

  4.60

   

   

  4. Thiếu úy

  4.20

  4. Thiếu úy

  4.20

   

   

  Hạ sĩ quan

   

  Hạ sĩ quan

   

  Hạ sĩ quan

   

  1. Thượng sĩ

  3.80

  1. Thượng sĩ

  3.80

  1. Thượng sĩ

  3.80

  2. Trung sĩ

  3.50

  2. Trung sĩ

  3.50

  2. Trung sĩ

  3.50

  3. Hạ sĩ

  3.20

  3. Hạ sĩ

  3.20

  3. Hạ sĩ

  3.20

   

   

   

   

  Chiến sĩ

   

   

   

   

   

  1. Binh nhất

  Phụ cấp = 0.45

   

   

   

   

  2. Binh nhì

  Phụ cấp = 0.4

   

  QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN 

  Các cấp bậc quân hàm

  Hệ số lương

  Cấp tướng

   

  Đại tướng

  10.40

  Thượng tướng, Đô đốc Hải quân

  9.80

  Trung tướng, Phó Đô đốc Hải quân

  9.20

  Thiếu tướng, Chuẩn Đô đốc Hải quân

  8.60

  Cấp tá

   

  Đại tá

  8.00

  Thượng tá

  7.30

  Trung tá

  6.60

  Thiếu tá

  6.00

  Cấp úy

   

  Đại uý

  5.40

  Thượng uý

  5.00

  Trung uý

  4.60

  Thiếu uý

  4.20

  Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (27/07/2016) thanhtracuchi123 (11/08/2017) hatgoviet (22/09/2017) Thetam1965 (19/09/2018)
 • #431928   27/07/2016

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 150
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7879
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 297 lần


  Kể ra thì thu nhập thuần của các bác cũng không cao cho lắm 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ta.luatsaoviet vì bài viết hữu ích
  Xmen-8711 (27/07/2016)
 • #431936   27/07/2016

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2723)
  Số điểm: 19292
  Cảm ơn: 925
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Đây chỉ là lương cơ bản, thường thì những vị trí này còn nhiều khoản khác ăn theo hệ số lương như Phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên, ưu đãi, phụ cấp kiêm nghiệm (trưởng ban nọ, phó ban kia, giám đốc các chương trình...), thông tin liên lạc ... nên tổng thu nhập mới cao thôi.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Xmen-8711 vì bài viết hữu ích
  trang_u (22/11/2017)
 • #451410   11/04/2017

  tuanvu76022521
  tuanvu76022521

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/04/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  AD cho thêm phần quân hàm của các nghành như THI HÀNH ÁN (THA), VIỆN KIỂM SÁT (VKS),... nữa để mọi phân biệt. Chứ mình thấy quân hàm của VKS hơi na ná giống quân hàm của Công An :) 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tuanvu76022521 vì bài viết hữu ích
  trang_u (22/11/2017)
 • #475500   21/11/2017

  lelinh1999
  lelinh1999

  Male
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:21/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Sinh viên năm nhất trường học viện cảnh sát nhân dân sẽ được phong bậc quân hàm gì ạ

  Sinh viên năm nhất trường học viện cảnh sát nhân dân sẽ được phong bậc quân hàm gì ạ
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lelinh1999 vì bài viết hữu ích
  trang_u (22/11/2017)
 • #475521   22/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1719 lần


  lelinh1999 viết:
  Sinh viên năm nhất trường học viện cảnh sát nhân dân sẽ được phong bậc quân hàm gì ạ

  Chào bạn lelinh1999, chỉ mới là học viên thôi, chứ chưa đựơc phong hàm gì hết nhé! 

   
  Báo quản trị |  
 • #489689   16/04/2018

  luatcuongnghiem
  luatcuongnghiem

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/04/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hay quá, cảm ơn ban quản trị nhé. Bây giờ mình mới nắm dudowcjc hính xác

   
  Báo quản trị |  
 • #493036   31/05/2018

  Concatlotat
  Concatlotat

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/05/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách nhận biết cấp bậc

  Có phải trên vai có sao (*) nhưng không có gạch ( _) thì điều gọi là cấp tướng ?
   
  Báo quản trị |  
 • #493137   31/05/2018

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14964)
  Số điểm: 100000
  Cảm ơn: 3504
  Được cảm ơn 5366 lần
  SMod

  Concatlotat viết:
  Có phải trên vai có sao (*) nhưng không có gạch ( _) thì điều gọi là cấp tướng ?

  Không phải đâu bạn, cái này cũng chỉ có sao không có gạch, nhưng mà gọi là "binh nhất"

   
  Báo quản trị |  
 • #501380   03/09/2018

  Pro9xbboy
  Pro9xbboy

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cho em hỏi

  Cho em hỏi là em tốt nghiệp đại học hàng hải ngành điều khiển tàu. Bằng đại học trung bình thì có được đăng kí tham gia cơ cấu thành sĩ quan chuyển đổi phục vụ quân đội ko ạ? Nếu được thì bằng đại học trung bình của em có ảnh hưởng gì đến việc phong quân hàm của em ko ạ? Cho em cám ơn ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #501642   08/09/2018

  Lương được tính ra là lương cơ bản mà thôi. Những chức danh cao thường kèm theo những phụ cấp khác tính theo hệ số lương như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nghiệm,... nên thu nhập của những người từ cấp tá trở lên thường khá cao.
   
   
  Báo quản trị |