Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #543916 20/04/2020

  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

  Theo định nghĩa tại  Khoản 1 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”.

  Theo quy định trên, hệ thống các tổ chức tín dụng được trình bày cụ thể tại bảng sau:

  Tổ chức tín dụng

  Ngân hàng

  Ngân hàng thương mại

  Ngân hàng chính sách

  Ngân hàng hợp tác xã

  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

  Công ty tài chính

  Công ty cho thuê tài chính

  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác

  Tổ chức tài  chính vi mô

   

  Quỹ tín dụng nhân dân

   

  Trong đó:

  - Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã. (Khoản 2 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010).

  + Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật nhằm mục tiêu lợi nhuận.

  + Ngân hàng chính sách là ngân hàng do Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước.

  + Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân.

  - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. (Khoản 4 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010).

  + Công ty tài chính: là doanh nghiệp thuộc loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, huy động vốn cho vay, đầu tư, cung ứng dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệnhưng nguyên tắc không được làm dịch vụ thanh toán và không được nhận tiền gửi dưới một năm

  + Công ty cho thuê tài chính là loại hình công ty tài chính có hoạt động chính là cho thuê tài chính theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức tài chính vi mô là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ. (Khoản 5 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010).

  - Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. (Khoản 6 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010).

   
  18647 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #543921   20/04/2020

  minhluan.123
  minhluan.123

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/03/2020
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 11 lần


  Mình có một thắc mắc là các loại hình tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại, hay tổ chức tín dụng phi ngân hàng .... thì khi thành lập sẽ được tổ chức theo loại hình nào? Công ty cổ phần, công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân? Cho mình xin căn cứ pháp lý nữa ạ?

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhluan.123 vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (20/04/2020) ThanhLongLS (21/04/2020)
 • #543924   20/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  minhluan.123 viết:

  Mình có một thắc mắc là các loại hình tổ chức tín dụng như ngân hàng thương mại, hay tổ chức tín dụng phi ngân hàng .... thì khi thành lập sẽ được tổ chức theo loại hình nào? Công ty cổ phần, công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân? Cho mình xin căn cứ pháp lý nữa ạ?

  Theo quy định tại Điều 6 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, quy định về hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng, theo đó:

  - Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp ngân hàng thương mai nhà nước.

  - Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

  - Tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

  - Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

  - Ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân được thành lập, tổ chức dưới hình thức hợp tác xã.

  - Tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543983   21/04/2020

  HoangNguyen_PT1
  HoangNguyen_PT1

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Mình thấy ở Việt Nam hiện nay có nhiều ngân hàng đi bán bảo hiểm trong khi họ lại kinh doanh ngân hàng còn bảo hiểm thì do công ty bảo hiểm thực hiện. Vậy tại sao ngân hàng lại được bán bảo hiểm nhỉ?

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HoangNguyen_PT1 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) thanghi.info (21/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543987   21/04/2020

  anhpham_tk
  anhpham_tk

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 6 lần


  Thành lập tổ chức tín dụng có cần phải đáp ứng quy định về vốn điều lệ không nhỉ? Nếu có thì mức vốn pháp định hiện nay là bao nhiêu?

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn anhpham_tk vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) thanghi.info (21/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543989   21/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  HoangNguyen_PT1 viết:

  Mình thấy ở Việt Nam hiện nay có nhiều ngân hàng đi bán bảo hiểm trong khi họ lại kinh doanh ngân hàng còn bảo hiểm thì do công ty bảo hiểm thực hiện. Vậy tại sao ngân hàng lại được bán bảo hiểm nhỉ?

  Theo quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì Ngân hàng thương mại được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

  Do đó, tổ chức tín dụng thực hiện chào bán bảo hiểm thông qua hợp đồng đại lý với tổ chức kinh doanh bảo hiểm. Những hoạt động liên quan đến đại lý bảo hiểm có thể là:

  - Giới thiệu khách hàng.

  - Chào bán bảo hiểm.

  - Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

  - Thu phí bảo hiểm.

  - Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm ...

  Bạn có thể xem chi tiết tại Thông tư 37/2019/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #543991   21/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  anhpham_tk viết:

  Thành lập tổ chức tín dụng có cần phải đáp ứng quy định về vốn điều lệ không nhỉ? Nếu có thì mức vốn pháp định hiện nay là bao nhiêu?

  Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó, mức vốn pháp định của từng loại hình tổ chức tín dụng cụ thể là: 

  - Ngân hàng thương mại: 3.000 tỷ đồng.
   
  - Ngân hàng chính sách: 5.000 tỷ đồng.
   
  - Ngân hàng hợp tác xã: 3.000 tỷ đồng.
   
  - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15 triệu đô la Mỹ (USD).
   
  - Công ty tài chính: 500 tỷ đồng.
   
  - Công ty cho thuê tài chính: 150 tỷ đồng.
   
  - Tổ chức tài chính vi mô: 05 tỷ đồng.
   
  - Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn: 0,5 tỷ đồng.
   
  - Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường; quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn liên xã, liên xã phường, liên phường: 01 tỷ đồng.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanghi.info vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/04/2020) chauchaufpt (23/04/2020)
 • #544121   23/04/2020

  chauchaufpt
  chauchaufpt

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 30
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 4 lần


  Theo như tôi được biết thì lãi suất tại các ngân hàng thường rất lớn, đặc biệt là những công ty tài chính như Fe Credit, Home Credit...tới mấy chục phần trăm. Trong khi tôi đọc luật dân sự thì lãi suất tối đa thì chỉ có 20%/năm. Vậy những công ty này cho vay tiền với mức lãi suất cao hơn 20% có đúng luật không?

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chauchaufpt vì bài viết hữu ích
  thanghi.info (23/04/2020)
 • #544122   23/04/2020

  xuanvienlaw
  xuanvienlaw

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:19/04/2020
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 3 lần


  Lợi nhuận sau thuế thì sẽ được chia cho cho cổ đông. Vậy trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng khoản tiền này để lập các quỹ trong công ty... cụ thể ở đây là quỹ dự phòng tài chính. Bây giờ muốn sử dụng quỹ này để trả cổ tức cho cổ đông có được hay là không? 

   
  Báo quản trị |  
 • #544123   23/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  chauchaufpt viết:

  Theo như tôi được biết thì lãi suất tại các ngân hàng thường rất lớn, đặc biệt là những công ty tài chính như Fe Credit, Home Credit...tới mấy chục phần trăm. Trong khi tôi đọc luật dân sự thì lãi suất tối đa thì chỉ có 20%/năm. Vậy những công ty này cho vay tiền với mức lãi suất cao hơn 20% có đúng luật không?

  Đối với hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng thì sẽ áp dụng luật chuyên ngành, cụ thể là Luật Các tổ chức tín dụng 2010. Theo quy định tại Điều 91 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, theo đó:

  - Tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

  - Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

  Do đó, việc các tổ chức tín dụng này cho vay với lãi suất trên 20%/năm không vi phạm quy định pháp luật

  Cập nhật bởi thanghi.info ngày 23/04/2020 08:35:11 CH Gắn link cho điều luật
   
  Báo quản trị |  
 • #544124   23/04/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  xuanvienlaw viết:

  Lợi nhuận sau thuế thì sẽ được chia cho cho cổ đông. Vậy trường hợp tổ chức tín dụng sử dụng khoản tiền này để lập các quỹ trong công ty... cụ thể ở đây là quỹ dự phòng tài chính. Bây giờ muốn sử dụng quỹ này để trả cổ tức cho cổ đông có được hay là không? 

  Theo quy định tại Điều 139 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 thì:
   
  - Hằng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trích từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì các quỹ dự trữ sau đây:
   
  + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, vốn được cấp được trích hằng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
   
  + Quỹ dự phòng tài chính;
   
  + Các quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật.
   
  - Tổ chức tín dụng KHÔNG được dùng các quỹ này để trả cổ tức cho cổ đông hoặc phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu, thành viên góp vốn.
   
  Báo quản trị |  
 • #573910   25/07/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1158)
  Số điểm: 8430
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Cần nói thêm là lãi xuất của tổ chức tín dụng khác với cá nhaanc ho vay thông thường vì họ có  thể quyết định mức lãi suất khác nhau, đồng thời tổ chức tín dụng được quyền ấn định và phải niêm yết công khai mức lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #583600   30/04/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 6

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (868)
  Số điểm: 7472
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 136 lần


  Hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam

  Cảm ơn bài viết của bạn, bài viết rất hữu ích, giúp người đọc phân loại tổ chức tín dụng và việc phân loại các tổ chức tín dụng có ý nghĩa đối với các tổ chức tín dụng biết mình nằm ở nhóm nào, áp dụng văn bản pháp luật nào đề từ đó  tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, giúp Nhà nước căn cứ vào đó để áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn đối với từng loại hình, căn cứ để giới hạn các hoạt động phù hợp với bản chất, chức năng, nghiệp vụ.

   

   
  Báo quản trị |