Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #321222 02/05/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 788 lần
  SMod

  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  >Hệ thống chuẩn mực kế toán năm 2014

  Tính đến nay, Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành gồm có 41 chuẩn mực còn hiệu lực sau:

  STT

  Số chuẩn mực

  Tên chuẩn mực

  Văn bản ban hành

  01

  Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1

  Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1)

  Thông tư 214/2012/TT-BTC

  02

  Chuẩn mực số 200

  Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  03

  Chuẩn mực số 210

  Hợp đồng kiểm toán

  04

  Chuẩn mực số 220

  Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính

  05

  Chuẩn mực số 230

  Tài liệu, hồ sơ kiểm toán

  06

  Chuẩn mực số 240

  Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính

  07

  Chuẩn mực số 250

  Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán báo cáo tài chính

  08

  Chuẩn mực số 260

  Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán

  09

  Chuẩn mực số 265

  Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán

  10

  Chuẩn mực số 300

  Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính

  11

  Chuẩn mực số 315

  Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị

  12

  Chuẩn mực số 320

  Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

  13

  Chuẩn mực số 330

  Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá

  14

  Chuẩn mực số 402

  Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài.

  15

  Chuẩn mực số 450

  Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán

  16

  Chuẩn mực số 500

  Bằng chứng kiểm toán

  17

  Chuẩn mực số 501

  Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt

  18

  Chuẩn mực số 505

  Thông tin xác nhận từ bên ngoài

  19

  Chuẩn mực số 510

  Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ

  20

  Chuẩn mực số 520

  Thủ tục phân tích

  21

  Chuẩn mực số 530

  Lấy mẫu kiểm toán

  22

  Chuẩn mực số 540

  Kiểm toán các ước tính kế toán (bao gồm ước tính kế toán về giá trị hợp lý và các thuyết minh liên quan)

  23

  Chuẩn mực số 550

  Các bên liên quan

  24

  Chuẩn mực số 560

  Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán

  25

  Chuẩn mực số 570

  Hoạt động liên tục

  26

  Chuẩn mực số 580

  Giải trình bằng văn bản

  27

  Chuẩn mực số 600

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (kể cả công việc của kiểm toán viên đơn vị thành viên)

  28

  Chuẩn mực số 610

  Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ

  29

  Chuẩn mực số 620

  Sử dụng công việc của chuyên gia

  30

  Chuẩn mực số 700

  Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  31

  Chuẩn mực số 705

  Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần

  32

  Chuẩn mực số 706

  Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

  33

  Chuẩn mực số 710

  Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh

  34

  Chuẩn mực số 720

  Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán

  35

  Chuẩn mực số 800

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt

  36

  Chuẩn mực số 805

  Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính

  37

  Chuẩn mực số 810

  Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt

  38

  Chuẩn mực số 1000

  Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

  Quyết định 03/2005/QĐ-BTC

  39

  Chuẩn mực số 930

  Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính

  40

  Chuẩn mực số 910

  Công tác soát xét báo cáo tài chính

  Quyết định 195/2003/QĐ-BTC

  41

  Chuẩn mực số 920

  Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước

   

   
  35843 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #338285   11/08/2014

  tieuquy2014
  tieuquy2014

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 60
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Hay quá, tìm mãi mói được bảng tổng hợp chính xác cảm ơn ad nhé

  Trung Tâm Kế Toán Hà Nội chuyên mở các Lớp học kế toán tổng hợp và ngoài ra còn có Trung tâm dạy kế toán uy tín chất lượng

   
  Báo quản trị |  
 • #429485   30/06/2016

  TrangDao1508
  TrangDao1508

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn!

   
  Báo quản trị |  
 • #518171   14/05/2019

  thoangnet
  thoangnet
  Top 500
  Male
  Mầm

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2019
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 234
  Được cảm ơn 79 lần


   
  Báo quản trị |  
 • #565640   29/12/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 98 lần


  Mình xin bổ sung thêm khái niệm chuẩn mực kiếm toán, theo đó, chuẩn mực kiểm toán (tiếng Anh: Audit standards) là những quy phạm pháp lý, là thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và cơ sở điều tiết hành vi của kiểm toán viên và các bên liên quan theo hướng đạo và mục tiêu xác định.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579475   19/01/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã chia sẽ rất hữu ích. Đã làm kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản trong việc kiểm toán việc xác định và trình bày giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính. Chuẩn mực này hướng dẫn  kiểm toán viên và công ty kiểm toán xem xét việc xác định, trình bày và thuyết minh tài sản, nợ phải trả trọng yếu và một số khoản mục nhất định của vốn chủ sở hữu được trình bày hoặc thể hiện theo giá trị hợp lý trên báo cáo tài chính. Việc xác định giá trị hợp lý của tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu có thể phát sinh từ những ghi nhận ban đầu hoặc những thay đổi giá trị sau đó. Những thay đổi trong việc xác định giá trị hợp lý phát sinh qua thời gian có thể được xử lý theo các cách khác nhau theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

   
  Báo quản trị |  
 • #582141   30/03/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (468)
  Số điểm: 3171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 37 lần


  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Thông tin bài viết chia sẻ của bạn rất hữu ích. Bài viết của bạn tổng hợp khá đầy đủ rất cần thiết cho những người làm trong lĩnh vực kiểm toán, một công việc yêu cầu tính chính xác cao. Cảm ơn thông tin từ bài viết của bạn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #585185   10/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Cảm ơn bài viết hữu ích của tác giả, mình đang tòm những thông tin này luôn ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #592443   14/10/2022

  hanimax
  hanimax

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:13/10/2022
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Đúng cái mình đang tìm, Thank bạn đã chia sẻ .....

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hanimax vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/10/2022)
 • #597881   30/01/2023

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (172)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Hệ thống 41 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

  Cảm ơn bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Theo bảng tổng hợp Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam nói trên, cụ thể đối với Chuẩn mực số 910 được quy định trong Quyết định 195/2003/QĐ-BTC, chúng ta cần nắm được các nguyên tắc cơ bản chi phối công tác soát xét báo cáo tài chính, trong đó có nguyên tắc:  
   
  “Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện công tác soát xét báo cáo tài chính và phải luôn ý thức rằng có thể tồn tại những tình huống dẫn đến sai sót trọng yếu trong các báo cáo tài chính.
   
  Để có được ý kiến về sự đảm bảo vừa phải trong báo cáo kết quả công việc soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp, bằng cách điều tra, thu thập thông tin và thực hiện các thủ tục phân tích, nhằm có được căn cứ cho ý kiến của mình.”
   
  Theo đó, kiểm toán viên khi thực hiện nhiệm vụ cần đảm bảo tuân thủ theo các chuẩn mực nghề nghiệp nói chung tương ứng với vai trò, vị trí của mình nói chung và nguyên tắc cơ bản chi phối công tác soát xét báo cáo tài chính nói riêng.
   
  Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là hiện Chuẩn mực số 910 đã bị bãi bỏ bởi Thông tư 65/2015/TT-BTC về các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Do đó, nội dung này hiện chỉ có giá trị tham khảo, không còn giá trị áp dụng thi hành.
   
   
  Báo quản trị |