HĐND cấp phường, quận không còn nằm trong bộ máy chính quyền đô thị TP.HCM

Chủ đề   RSS   
 • #564661 10/12/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  HĐND cấp phường, quận không còn nằm trong bộ máy chính quyền đô thị TP.HCM

  Nghị quyết về tổ chức chính quyền địa phương tại TP.HCM

  Nghị quyết 131/2020/QH14

  Sau một thời gian dài lấy ý kiến, Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị TP.HCM đã được thông qua vào giữa tháng 11. Nay, Quốc hội ban hành Nghị quyết 131/2020/QH14 với đầy đủ nội dung về bộ máy chính quyền đô thị của Thành phố.

  Tại Điều 1 của Nghị quyết nêu rõ, tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

  (1) Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Thành phố.

  (2) Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là Ủy ban nhân dân quận.

  Trong đó, Ủy ban nhân dân quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

  (3) Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là Ủy ban nhân dân phường.

  Trong đó, Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc Thành phố.

  (4) Việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

  Như vậy, có thể nhận thấy Hội đồng nhân dân cấp phường và cấp quận sẽ không còn có trong bộ máy chính quyền TP.HCM.

  Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết quy định Hội đồng nhân dân cấp quận, phường hiện tại sẽ chính thức kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

  Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021 còn việc tổ chức chính quyền Thành phố theo Nghị quyết này thực hiện từ 1/7/2021 (Khoản 1, 2 Điều 10)

  Xem chi tiết Nghị quyết tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 10/12/2020 03:17:41 CH
   
  2410 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (11/12/2020) ThanhLongLS (10/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận