HĐGĐYK có trách nhiệm cung cấp tài liệu giám định không?

Chủ đề   RSS   
 • #504644 14/10/2018

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 196 lần


  HĐGĐYK có trách nhiệm cung cấp tài liệu giám định không?

  Câu hỏi: Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm cung cấp tài liệu giám định cho công ty không?

  Câu trả lời: 

  Điều 25 Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có quy định về trách nhiệm của Hội đồng giám định Y khoa:

  "Điều 25. Trách nhiệm của Hội đồng Giám định y khoa

  1. Cập nhật dữ liệu cấp các hồ sơ, giấy tờ, biên bản giám định y khoa vào cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh quốc gia để liên thông với hệ thống dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội. Tạo lập chứng từ điện tử về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lộ trình do Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của chứng từ.

  2. Cung cấp cho người được giám định sau khi hoàn thành việc giám định các giấy tờ sau đây:

  a) Biên bản giám định;

  b) Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định;

  c) Bảng kê các nội dung giám định. Trường hợp nội dung giám định do cơ sở y tế khác thực hiện thì phải ghi rõ tên cơ sở y tế thực hiện nội dung giám định đó tại cột ghi chú".

  Như vậy, Hội đồng giám định y khoa chỉ có nghĩa vụ cung cấp một số thông trên cho người được giám định.

   

   
  891 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận