HĐ thử việc có đóng BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #600177 16/03/2023

  HĐ thử việc có đóng BHXH?

  Vấn đề: NLĐ kí hợp đồng thử việc với thời hạn 6 tháng thì có cần phải đóng BHXH?

  Giải đáp:

  Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định một trong những trường hợp NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng,...

  Theo quy định trên, NLĐ làm việc theo hợp đồng thử việc sẽ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Do đó, thời gian thử việc của NLĐ trong trường hợp này sẽ không được tính tham gia BHXH bắt buộc.

  Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định:

  “Điều 24. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

  2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc và nội dung quy định tại các điểm a, b, c, đ, g và h khoản 1 Điều 21 của Bộ luật này.

  …”

  Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHTN.

  Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT.

  Căn cứ các quy định nêu trên thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc bằng một trong hai cách thức sau:

  (1) Thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động. Khi đó, các nội dung của hợp đồng lao động mà hai bên giao kết phải bảo đảm theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2019, trong đó có nội dung quy định về “BHXH, BHYT và BHTN”.

  Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng”. Do đó, trường hợp hai bên thỏa thuận ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động thì thời hạn hợp đồng lao động phải từ đủ 1 tháng trở lên, khi đó người lao động sẽ thuộc trường hợp tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và tham gia BHYT, BHTN nếu đủ điều kiện theo quy định của Luật Việc làm 2013, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 2014.

  Trường hợp người lao động không đủ điều kiện (không thuộc diện/đối tượng) tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc theo các quy định nêu trên thì người sử dụng lao động phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

  (2) Thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Khi đó, các nội dung của hợp đồng thử việc mà hai bên giao kết phải bảo đảm theo quy định tại Khoản 2, Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 trong đó không có nội dung quy định về “BHXH, BHYT và BHTN”.

  Do vậy, trong trường hợp này người sử dụng lao động không phải trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định tại Khoản 3, Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019.

   

   
  297 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  admin (25/03/2023) ThanhLongLS (18/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601537   31/03/2023

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp. Mình có một số thông tin muốn trao đổi thêm như sau:

  Căn cứ Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH có quy định:

  "3. Đối với người lao động có thời gian thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động đó thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động."

  =>> Như vây, đối với trường hợp thời gian thử việc mà được ghi trong hợp đồng lao động thì người lao động thử việc thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc cho cả thời gian thử việc. Tiền lương tính đóng BHXH trong thời gian thủ việc là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động. Do đó, người sử dụng lao động nên lưu ý vấn đề này để tránh việc đóng thiếu người thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc dẫn đến bị xử phạt. 

   
  Báo quản trị |  
 • #601546   31/03/2023

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  HĐ thử việc có đóng BHXH?

  Cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ thông tin vô cùng bổ ích và thiết thực này.

  Theo bài viết, lao động trong thời gian thử việc vẫn có thể đóng BHXH nếu thỏa thuận về nội dung thử việc trong hợp đồng lao đồng và hợp đồng lao động này có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

   
  Báo quản trị |