Hành vi vi phạm hành chính đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt

Chủ đề   RSS   
 • #524313 30/07/2019

  Hành vi vi phạm hành chính đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt

  1. Chúng tôi có lập Biên bản vi phạm hành về hành vi không xây dựng công trình xử lý môi trường theo quy định của một Công ty. Hành vi này ngoài bị xử phạt bằng tiền, còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có thời hạn và buộc áp dung biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên do sơ xuất nên đã để quá thời hạn xử lý. Vậy nay chỉ ra quyết định buộc áp dụng biện pháp bổ sung hay vẫn phải ra quyết định xử phạt nhưng nêu lý do không phạt tiền và mà chỉ xử phạt bổ sung và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả?

  2. Hiện nay Chánh Thanh tra Sở tôi đang được xử phạt vi phạm 03 lĩnh vực chính, tuy nhiên chỉ thực hiện ra quyết định xử phạt đối với 01 lĩnh vực, còn lại 02 lĩnh vực khác ủy quyền cho 02 phó Chánh thanh tra. Vậy nếu một đơn vị bị xử phạt cả 03 lĩnh vực thì Chánh Thanh tra ban hành QĐ xử phạt hay là lĩnh vực của ai người đó ban hành quyết định xử phạt. Việc lập bIên bản vi phạm hành chính lập một biên bản hay mỗi lĩnh vực một biên bản.


   
  1554 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Camgiangsn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận