Hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm yếu có được thi tốt nghiệp THPT không?

Chủ đề   RSS   
 • #612373 05/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (645)
  Số điểm: 10878
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 201 lần


  Hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm yếu có được thi tốt nghiệp THPT không?

  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 lại đến, các thí sinh đang trong giai đoạn ráo riết chuẩn bị. Vậy học sinh có hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm yếu có được thi tốt nghiệp THPT không?

  Hạnh kiểm trung bình, hạnh kiểm yếu có được thi tốt nghiệp THPT không?

  Theo khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT quy định điều kiện dự thi THPT như sau:

  - Người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém

  Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình GDTX thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm;

  - Người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước phải có Bằng tốt nghiệp THCS và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém; 

  + Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do xếp loại học lực kém ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi ĐKDT), bảo đảm khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện dự thi về xếp loại học lực theo quy định; 

  + Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được UBND cấp xã nơi cư trú xác nhận việc chấp hành chính sách pháp luật và các quy định của địa phương để được trường phổ thông nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo quy định;

  - Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT, người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT;

  - Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi (ĐKDT) và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

  Như vậy, việc đánh giá hạnh kiểm sẽ xét trong năm lớp 12 và thí sinh phải đạt đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém. 

  Theo đó, hạnh kiểm trung bình và học lực không bị xếp loại kém thì vẫn được thi tốt nghiệp THPT. Hạnh kiểm yếu sẽ không được thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

  Phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được xếp thế nào?

  Theo khoản 2 Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT quy định xếp phòng thi THPT như sau:

  - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước, thí sinh tốt nghiệp trung cấp tham dự kỳ thi và thí sinh GDTX được bố trí dự thi chung với thí sinh Giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi (gọi tắt là thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT).

  + Điểm thi do Giám đốc sở GDĐT quyết định, bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi (trong trường hợp đặc biệt, cần phải có ý kiến của Bộ GDĐT); 

  + Việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

  - Phòng thi được xếp theo bài thi, mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh và phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m theo hàng ngang; 

  Riêng phòng thi cuối cùng của bài thi Ngoại ngữ ở mỗi Điểm thi có thể xếp các thí sinh dự thi các bài thi Ngoại ngữ khác nhau, khi thu bài thi của thí sinh phải xếp bài thi theo từng ngoại ngữ (ngôn ngữ) khác nhau; 

  Việc lập danh sách để xếp phòng thi được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Quy chế thi tốt nghiệp THPT;

  - Số phòng thi của mỗi Hội đồng thi được đánh theo thứ tự tăng dần;

  - Mỗi phòng thi có Danh sách ảnh của thí sinh trong phòng thi, được xếp theo thứ tự tương ứng với danh sách thí sinh trong phòng thi;

  - Trước cửa phòng thi, phải niêm yết Danh sách thí sinh trong phòng thi của từng buổi thi và trách nhiệm thí sinh quy định tại Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

  Như vậy, các đối tượng dự thi đều sẽ được bố trí dự thi chung nhưng phải bảo đảm có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 Giáo dục THPT trong tổng số thí sinh của Điểm thi. Đồng thời, phòng thi xếp theo bài thi và mỗi phòng thi có tối đa 24 thí sinh.

  Đối tượng nào được miễn thi ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT 2024?

  Theo Điều 35 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Khoản 15 Điều 1 Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT

  - Đối tượng miễn thi:

  + Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

  + Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GDĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (đạt từ bậc 3 trở lên). Chứng chỉ ngoại ngữ phải có giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi

  Xem toàn bộ Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài ngoại ngữ ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/06/05/phu-luc-mien-ccnn.docx

  - Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

  - Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.

  Như vậy, nếu thuộc một trong các đối tượng trên sẽ được miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024. 

  Xem thêm: 

  Đã có lịch thi tốt nghiệp THPT 2024

  Những vật dụng được mang, cấm mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2024?

  Bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ xét tốt nghiệp THPT năm 2024

  Phúc khảo là gì? Các lưu ý về phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024? 

   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận