Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có được cấp giấy chứng nhận không?

Chủ đề   RSS   
 • #578593 28/12/2021

  mibietchi
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hà Tĩnh
  Tham gia:25/05/2014
  Tổng số bài viết (148)
  Số điểm: 1190
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 66 lần


  Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có được cấp giấy chứng nhận không?

  Khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định:
   
  "Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về bản đồ địa chính
   
  2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.4 Khoản 2 Điều 11 như sau:
   
  2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì việc lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan (nếu có). Đơn vị đo đạc chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận vắng mặt và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.
   
  Trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.
   
  Đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập danh sách các trường hợp nêu trên để gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết và lưu hồ sơ đo đạc."
   
  Theo quy định trên, trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người hàng xóm không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận. Nếu hàng xóm không muốn ký thì phải làm các văn bản thể hiện việc có tranh cấp, khiếu nại, tố cáo, nếu không làm thì cơ quan đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
   
   
  477 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578683   29/12/2021

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có được cấp giấy chứng nhận không?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích của bạn. Hiện nay việc ký giáp ranh khá phổ biến khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên, hàng xóm ký giáp ranh không phải là thủ tục riêng khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy không có trường hợp nào từ chối tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì lý do hàng xóm không ký giáp ranh. Việc ký giáp ranh là cách dễ dàng nhất để xác định có hay không việc tranh chấp với người sử dụng đất liền kề.

   
  Báo quản trị |  
 • #579889   28/01/2022

  Hàng xóm không chịu ký giáp ranh có được cấp giấy chứng nhận không?

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ bạn. Theo Điều 8 Thông tư 25 quy định về bản đồ địa chính, trường hợp sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người hàng xóm không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận. Nếu hàng xóm không muốn ký thì phải làm các văn bản thể hiện việc có tranh cấp, khiếu nại, tố cáo, nếu không làm thì cơ quan đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

   
  Báo quản trị |