Hàng hóa xuất khẩu thì nhãn hàng hóa thể hiện bằng ngôn ngữ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #598994 23/02/2023

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Hàng hóa xuất khẩu thì nhãn hàng hóa thể hiện bằng ngôn ngữ gì?

  Hàng hóa xuất khẩu đến Trung Quốc thì nhãn hàng hóa của thực phẩm bao gói sẵn phải thể hiện bằng ngôn ngữ gì?

   
  110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599010   23/02/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Hàng hóa xuất khẩu thì nhãn hàng hóa thể hiện bằng ngôn ngữ gì?

  Tại Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa:
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa như sau:
   
  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1
   
  “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
   
  1. Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn đối với hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
   
  ...
  3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7
   
  “Điều 7. Ngôn ngữ trình bày nhãn hàng hóa
   
  1. Những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa lưu thông tại thị trường Việt Nam phải ghi bằng tiếng Việt, trừ hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ trong nước và trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.”;
  ...
  5. Sửa đổi, bổ sung Điều 10
   
  “Điều 10. Nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa
   
  ...
  3. Nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu.
   
  a) Trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, nội dung ghi xuất xứ hàng hóa tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.
   
  b) Nội dung nhãn hàng hóa xuất khẩu tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định này."
   
  Theo quy định nêu trên thì trường hợp hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ trong nước thì không bắt buộc ghi bằng tiếng Việt nên mình có thể thể hiện tiếng Trung và việc ghi nhãn hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu và đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn tại khoản 5 Điều 1 sửa đổi nêu trên.
   
  Báo quản trị |