Hàng hóa từ khu phi thuế quan có được bán tại cửa hàng nội địa?

Chủ đề   RSS   
 • #598581 09/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hàng hóa từ khu phi thuế quan có được bán tại cửa hàng nội địa?

  Khu phi thuế quan, là một khu vực biệt lập về sản xuất, kinh doanh với dây chuyền sản xuất của nước ngoài nhưng được xây dựng tại Việt Nam. Đối với những sản phẩm từ khu vực phi thuế quan có được bán tại cửa hàng miễn thuế?
   
  Cần những điều kiện gì để lô hàng từ khu phi thuế quan được đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế? Thủ tục hải quan cho số hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế thực hiện ra sao?
   
  hang-hoa-tu-khu-phi-thue-quan-co-duoc-ban-tai-cua-hang-noi-dia?
   
  1. Khu phi thuế quan là gì?
   
  Theo Điều 2 Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định 100/2009/QĐ-TTg giải thích khu phi thuế quan được hiểu như sau:
   
  Khu phi thuế quan là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm điều kiện cho sự kiểm soát của cơ quan Hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan, có cơ quan Hải quan giám sát, kiểm tra hàng hóa và phương tiện ra vào khu.
   
  Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu bao gồm: 
   
  - Khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt.
   
  - Khu thương mại công nghiệp.
   
  - Khu thương mại tự do.
   
  Các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.
   
  Nội địa là phần lãnh thổ Việt Nam bên ngoài khu phi thuế quan.
   
  2. Hàng hóa từ khu phi thuế quan có được bán ra bên ngoài?
   
  Cụ thể, Điều 6 Quyết định 100/2009/QĐ-TTg có quy định quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa được xác định như sau:
   
  Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu phi thuế quan với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu theo các quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế và xuất khẩu, nhập khẩu.
   
  Theo đó, doanh nghiệp khu phi thuế quan được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. 
   
  Doanh nghiệp khu phi thuế quan được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này.
   
  Trường hợp ngược lại đối với những hàng hóa từ khu phi thuế quan muốn đưa ra nội địa mà được miễn thuế phải thuộc khoản 7 Điều 6 Nghị định 100/2020/NĐ-CP bao gồm:
   
  Hàng hóa là hàng mẫu, hàng dùng thử đưa vào cửa hàng miễn thuế cho khách mua hàng dùng thử (giấy thử mùi nước hoa, rượu, mỹ phẩm, nước hoa,...), túi, 
   
  Bao bì nhập khẩu để đựng hàng miễn thuế cho khách mua hàng, doanh nghiệp thực hiện quản lý riêng hàng hóa này, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và phải báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 24 Nghị định 100/2020/NĐ-CP.
   
  3. Thủ tục đưa hàng hóa vào cửa hàng miễn thuế
   
  Căn cứ Điều 9 Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định rõ về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế như sau:
   
  Đối với hàng hóa tạm nhập khẩu từ nước ngoài, khu phi thuế quan và kho ngoại quan: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP.
   
  Đối với hàng hóa từ nội địa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho hàng miễn thuế: 
   
  - Doanh nghiệp phải thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế danh sách hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế theo Mẫu 10/DSHH Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 100/2020/NĐ-CP gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. 
   
  - Sau khi nhận được phản hồi của hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, doanh nghiệp được đưa hàng hóa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. 
   
  - Chi cục Hải quan xác nhận thực tế hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế trên cơ sở thông báo danh sách hàng hóa của doanh nghiệp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
   
  Như vậy, hàng hóa từ khu phi thuế quan muốn được miễn thuế tại các cửa hàng nội địa thì chỉ được bán tại cửa hàng miễn thuế nhưng phải đáp ứng các điều kiện về hàng hóa, trong đó phải là hàng dùng thử, mẫu thử chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.
   
  574 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599298   27/02/2023

  Hàng hóa từ khu phi thuế quan có được bán tại cửa hàng nội địa?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ! Trường hợp hàng hóa từ khu phi thuế quan muốn được miễn thuế tại các cửa hàng nội địa thì chỉ được bán tại cửa hàng miễn thuế nhưng phải đáp ứng các điều kiện về hàng hóa, trong đó phải là hàng dùng thử, mẫu thử chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #599301   27/02/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hàng hóa từ khu phi thuế quan có được bán tại cửa hàng nội địa?

  Cảm ơn chia sẻ của bán. Pháp luật cho phép doanh nghiệp bán hàng từ khu phi thuế quan theo hình thức nhập khẩu. Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế NK trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì được áp đụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt. Theo đó, ngoài trường hợp bán hàng từ khu phi thuế quan tại các cửa hàng miễn thuế thì còn có thể bán tại các cửa hàng nội địa thông thường nhưng vẫn chịu thuế suất thông thường.

   
  Báo quản trị |