Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #591039 15/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Ghi hóa đơn bán hàng là một trong những thủ tục bắt buộc, để tránh các sai sót trong các khoản thu chi thuế, doanh nghiệp khi bán hàng cần lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng ngay khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng các thông tin chỉ tiêu in sẵn trên hóa đơn.
   
  ghi-hoa-don-hang-hoa-khong-phai-khai-nop-thue
   
  Tuy nhiên, trong một số trường hợp mà hàng hóa không thuộc đối tượng phải nộp thuế và không phải kê khai thuế thì cá nhân, doanh nghiệp ghi hóa đơn như thế nào là đúng?
   
  1. Tại sao phải lập hóa đơn
   
  Như đã nhắc đến, việc lập hóa đơn là vô cùng quan trọng đối với cơ sở kinh doanh và việc lập hóa đơn cũng phải tuân theo nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:
   
  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
   
  Xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa bằng một trong 02 cách sau:
   
  - Theo hóa đơn thông thường (hóa đơn giấy), phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định.
   
  - Theo hóa đơn điện tử, phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định.
   
  2. Trường hợp hàng hóa không phải kê khai
   
  Để có lợi cho cá nhân, doanh nghiệp trong các khoản thu chi không nhằm mục đích kinh doanh thì thực hiện theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC các trường hợp sau đây thực hiện kê khai như sau:
   
  (1) Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.
   
  (2) Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.
   
  (3) Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.
   
  (4) Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.
   
  Như vậy, doanh nghiệp thuộc một trong 04 trường hợp trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng vẫn phải thực hiện kê khai hoặc lập chứng từ để được khấu trừ theo quy định.
   
  3. Ghi hóa đơn hàng hóa không phải khai nộp thuế
   
  Hóa đơn giấy
   
  Đối với nội dung hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT theo dạng thông thường thì người lập hóa đơn phải tuân theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:
   
  Thuế suất thuế GTGT: Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT.
   
  Hóa đơn điện tử
   
  Theo Quyết định 1450/QĐ-TCT thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế: Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì khi lập hóa đơn, tại Phụ lục V danh mục thuế suất quy định thuế suất người nộp thuế chọn giá trị: "KKKNT".
   
  Như vậy, qua các căn cứ trên khi cá nhân, doanh nghiệp xuất hóa đơn cho các mặt hàng thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì khi lập hóa đơn, tại mục thuế suất không bỏ trống mà chọn giá trị: "KKKNT"
   
  3611 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (15/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591306   24/09/2022

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn: 
  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:
   
  Tại Khoản 1, Điều 4 của Nghị định quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:
   
  "1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này".
   
  Tại Khoản 6, Điều 10 của Nghị định quy định:
   
  "6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
   
  … b) Thuế suất thuế giá trị gia tăng: Thuế suất thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng với từng loại hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng".
   
  Theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 7/10/2021 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế: Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì khi lập hóa đơn, tại mục thuế suất người nộp thuế chọn giá trị: "KKKNT".
   
  Từ các căn cứ nêu trên, trường hợp công ty của bà Châm xuất hóa đơn cho các mặt hàng thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì khi lập hóa đơn, tại mục thuế suất không bỏ trống mà chọn giá trị: "KKKNT".
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/09/2022)
 • #591320   25/09/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết trên. Không phải khai nộp thuế giá trị gia tăng là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác rất quan tâm, vì sẽ giúp kế toán không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #592467   14/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Đây là một trong những thủ tục quan trọng, nhằm ghi lại chứng từ chứng minh để doanh nghiệp có thể kê khai thuế đúng quy định pháp luật. Nhất là hàng hóa, dịch vụ không phải khai nộp thuế, nhưng bắt buộc doanh nghiệp và đơn vị phụ trách phải thực hiện đúng quy định pháp luật đã nêu để nhà nước có thể quản lý chặt chẽ hơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #591755   28/09/2022

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn theo quy định và giao cho khách hàng. Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo đúng các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên khi doah nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận.

   
  Báo quản trị |  
 • #592468   14/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cảm ơn những chia sẽ của bạn, đúng như vậy mặc dù là bất kỳ hóa đơn nào, được miễn hay được giảm trừ thuế bằng 0% thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện việc ghi hóa đơn và lưu trữ kê khai thuế đúng quy định pháp luật quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #591965   29/09/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hết sức thiết thực và hữu ích này.

  Như vậy, đối với hàng hóa không phải nộp thuế GTGT thì vẫn cần phải lập hóa đơn đầy đủ và trên hóa đơn giấy/điện tử tại mục thuế suất thì ghi/chọn giá trị: "KKKNT".

   
  Báo quản trị |  
 • #592401   12/10/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Trong đó các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT như: Khoản thu về bồi thường bằng tiền; Bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản; Góp vốn bằng tài sản; Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc; Các khoản thu hộ...

   

   
  Báo quản trị |  
 • #592788   26/10/2022

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, theo Công văn số 4943/TCT-CS về thuế GTGT, được ban hành bởi Tổng cục Thuế ngày 10/11/2014.

  Tại phần 2 của Công văn này, Tổng cục Thuế đã giải đáp Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Công Nghệ Quả Cam về vấn đề kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT. Cụ thể, các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế thì không cần phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTCThông tư 119/2014/TT-BTC, được ban hành bởi Bộ Tài chính.

  Tuy nhiên, thay vào đó, bên bán sẽ phải kê khai những hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế này vào hàng số 1 trên bảng kê bán ra số PL 01-1/GTGT.

   
  Báo quản trị |  
 • #597526   28/01/2023

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 3701
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, thông tin của bạn rất hữu ích, giúp mọi người có thêm thông tin về việc kê khai các loại hàng hoá không phải nộp thuế, tránh bị sai xót, gây nhầm nhẫn trong việc kê khai nộp thuế theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #597604   29/01/2023

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Qua bài viết của bạn người đọc có thể nắm được thông tin cần thiết khi lập hóa đơn. Nếu bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì khi lập hóa đơn, tại Phụ lục V danh mục thuế suất quy định thuế suất người nộp thuế chọn giá trị: "KKKNT".

   
  Báo quản trị |  
 • #597608   29/01/2023

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Việc sử dụng hoá đơn trong hoạt động kinh doanh nhằm giúp lưu trữ, làm căn cứ thực hiện hoạt động kế toán, kiểm toán tài chính doanh nghiệp, kê khai tính thuế. Trong trường hợp kinh doanh hàng hoá không phải nộp thuế, doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng hoá đơn, chỉ cần ghi chú không kê khai thuế theo mẫu trong luật định. 

   
  Báo quản trị |  
 • #597655   29/01/2023

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ bài viết hữu ích trên. Hóa đơn hàng hoá hay còn được biết đến là hóa đơn VAT được xem là mẫu chứng từ quan trọng không chỉ đối với người cung ứng sản phẩm mà còn liên quan đến quá trình hạch toán, kiểm toán của doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #599616   28/02/2023

  Hàng hóa không phải khai nộp thuế ghi hóa đơn thế nào?

  cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. qua bài viết mà mình biết thêm được các quy định liên quan đến hóa đơn hàng hóa như trường hợp nào thì hàng hóa không cần phải kê khai và việc phải ghi hóa đơn như thế  nào đối với loại hàng hóa này. Hiện tại theo quy định của pháp luật thì yêu cầu doanh nghiệp phải chuyển sang hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy

   
  Báo quản trị |