Hàng hóa giá trị dưới 200.000 nghìn có được xuất hóa đơn GTGT không?

Chủ đề   RSS   
 • #571089 03/05/2021

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1378)
  Số điểm: 12095
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 270 lần


  Hàng hóa giá trị dưới 200.000 nghìn có được xuất hóa đơn GTGT không?

  Anh A mua 1 số sản phẩm về để bán, nhưng giá trị thấp ( 2 hóa đơn dưới 200 nghìn, 1 hóa đơn 280 nghìn) nên chỉ có hóa đơn bán lẻ, không có hóa đơn đỏ. Khi công ty anh A bán các sản phẩm đó có viết hóa đơn đỏ, vậy các sản phẩm này có được kê đầu vào để xuất ra không?

  Theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

  “Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

  1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

  2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

  3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.

  Như vậy, anh A mua hàng có giá trị dưới 200.000 đồng thì bên bán xuất "hóa đơn bán hàng", khi anh A bán lại mà giá trị hàng hóa đó được gia tăng thêm và trên 200.000 đồng thì anh A hoàn toàn có thể xuất hóa đơn GTGT (hóa đơn đỏ). Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu và đơn vị mình muốn xuất hóa đơn đỏ thì dù hàng có dưới 200.000 đồng mình cũng xuất hóa đơn đỏ được. Không có quy định cấm.

  Về thuế, khi mua hàng không có hóa đơn GTGT thì tức là trên hóa đơn (hóa đơn bán hàng) không có tiêu thức thuế suất, do đó, không thế kê khai khấu trừ thuế GTGT cho hóa đơn bán hàng.

  Theo khoản 9 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

  "9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp ..."

  Theo đó, tất cả giá trị trên hóa đơn bán hàng sẽ được đưa vào kê khai, hach toán chi phí.

   
  1596 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận