Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại

Chủ đề   RSS   
 • #558918 28/09/2020

  Hàng hóa, dịch vụ trong hoạt động khuyến mại

  1.1 Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

   Theo Điều 93 Luật Thương mại 2005:

  Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là hàng hóa, dịch vụ được thương nhân sử dụng các hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ đó.

  Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

  1.2 Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

   Theo Điều 94 Luật Thương mại 2005

  Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.

  Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.

  Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.

  1.3 Hạn mức giá trị khuyến mại

  Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại. Cụ thể, trong nghị định 37/2006:

  Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng các hình thức quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định này; các hình thức tại điều 7, 8, 12, 13 bao gồm:

  Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

  Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi

  Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên

  Ví dụ: Doanh nghiệp X muốn khuyến mại cho mặt hàng A, giá của mặt hàng A trước khi KM là 100.000 đ. Nếu DN chọn khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì giá mới không được thấp hơn 50.000 đ; còn nếu DN chọn khuyến mại bằng hình thức phát phiếu bốc thăm trúng thưởng khi mua hàng hóa thì DN không bị giới hạn về giá trị của giải thưởng.

  Tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại mà thương nhân thực hiện trong một chương trình khuyến mại không được vượt quá 50% tổng giá trị của hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại bằng hình thức quy định tại Điều 7 Nghị định này, tức là Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

  Ví dụ: Doanh nghiệp Y muốn khuyến mại cho mặt hàng A, giá của mặt hàng A trước khi KM là 100.000 đ. Nếu DN chọn khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì giá mới không được thấp hơn 50.000 đ; còn nếu DN chọn khuyến mại bằng hình thức đưa hàng mẫu cho khách dùng thử thì không bị giới hạn về tổng giá trị của hàng mẫu được đưa cho khách hàng.

  Giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là chi phí mà thương nhân thực hiện khuyến mại phải bỏ ra để có được hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại tại thời điểm khuyến mại, thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  Thương nhân thực hiện khuyến mại không trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hàng hoá hoặc không trực tiếp cung ứng dịch vụ dùng để khuyến mại, chi phí này được tính bằng giá thanh toán của thương nhân thực hiện khuyến mại để mua hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  Ví dụ: A chuyên kinh doanh sản phẩm bột giặt OMO, doanh nghiệp này quyết định đưa ra chương trình khuyến mại “tặng 1 chai COMFORT khi mua 1 bịch OMO 5 kg”, như vậy giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là số tiền doanh nghiệp A chi ra để mua chai COMFORT

  Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá của thương nhân đó trực tiếp sản xuất, nhập khẩu hoặc cung ứng dịch vụ, chi phí này được tính bằng giá thành hoặc giá nhập khẩu của hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  Ví dụ: Doanh nghiệp B chuyên kinh doanh mặt hàng điện máy, doanh nghiệp này quyết định đưa ra chương trình khuyến mại “mua 1 TV 29 inch tặng 1 đầu đĩa 5 số”, vậy giá trị hàng hóa dịch vụ dung để khuyến mại là giá thành của cái đầu đĩa.

  Cập nhật bởi lqc2010 ngày 28/09/2020 08:16:29 CH
   
  654 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận