Hạn nộp Báo cáo tài chính của văn phòng luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #600179 16/03/2023

  Hạn nộp Báo cáo tài chính của văn phòng luật sư

  Căn cứ khoản 1 Điều 33 Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Luật sư quy định về văn phòng luật sư như sau:

  “Điều 33. Văn phòng luật sư

  1. Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

  …”

  Căn cứ khoản 2 Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính như sau:

  “Điều 109. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

  2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

  a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

  b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định."

  Theo quy định trên, trường hợp doanh nghiệp văn phòng luật sư có thời hạn nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

   

   
  718 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dutquynhnhu@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601092   30/03/2023

  Văn phòng luật sư là một lĩnh vực kinh doanh tương đối đặc thù, thuộc nhóm công ty cung cấp dịch vụ tư vấn. Công việc chủ yếu của kế toán văn phòng luật sư là hạch toán chi phí theo các hợp đồng, theo dõi doanh thu và ghi chép các chi phí phát sinh, và cuối cùng là giúp công ty thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Báo cáo tài chính áp dụng cho tất cả loại hình doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Văn phòng luật sư cũng là một loại hình doanh nghiệp do đó phải thực hiện nộp báo cáo tài chính theo quy định. 

   
   
  Báo quản trị |