Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá, trứng gia cầm từ các nước Châu âu năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #598933 22/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá, trứng gia cầm từ các nước Châu âu năm 2023

  Ngày 20/02/2023 Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á -  u trong giai đoạn 2023 - 2027.
   
  Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá, trứng gia cầm từ các nước Châu âu năm 2023 - 2027 được quy định như sau:
   
  han-ngach-nhap-khau-thuoc-la-trung-gia-cam-tu-cac-nuoc-chau-au-nam-2023
   
  (1)  Phạm vi điều chỉnh hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
   
  Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á -  u theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á -  u trong giai đoạn 2023 - 2027.
   
  (2) Đối tượng áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
   
  Thông tư 04/2023/TT-BCT áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á -  u và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
   
  (3) Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
   
  Mã số hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại mục (1) trong giai đoạn 2023 - 2027 thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo. 
   
  Hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á -  u theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á -  u phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.
   
  (4) Đối tượng được phân giao
   
  - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.
   
  - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.
   
  (5) Phương thức phân giao
   
  Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương 2017Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/52018.
   
  Xem thêm Thông tư 04/2023/TT-BCT có hiệu lực ngày 10/4/2023 đến hết ngày 31/12/2027.
   
  39 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận