Hạn mức tạm ứng khi thực hiện hợp đồng thầu là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #594645 29/11/2022

  Hạn mức tạm ứng khi thực hiện hợp đồng thầu là bao nhiêu?

  Hiên nay luật có quy định về mức tạm ứng trong hợp đồng thầu là bao nhiêu hay không?

  Hiện nay, quy định về tạm ứng hợp đồng được quy định tại Điều 92 Nghị định 63/2014/NĐ-CP như sau:

  - Tạm ứng hợp đồng là khoản kinh phí được ứng trước cho nhà thầu để triển khai thực hiện các công việc theo hợp đồng.

  - Tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu để xác định mức tạm ứng phù hợp. Trong hợp đồng phải nêu rõ về mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; thu giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích.

  - Nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

  -  Đối với việc sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, một số vật liệu phải dự trữ theo mùa thì trong hợp đồng phải nêu rõ về kế hoạch tạm ứng và mức tạm ứng để bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng.

  Như vậy, Định mức tạm ứng được xác định tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu, luật hiện nay không quy định cụ thể định mức tạm ứng tối đa trong gói thầu mua sắm hàng hóa. Trong hợp đồng phải nêu rõ về mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, thu hồi tạm ứng; trách nhiệm của các bên trong việc quản lý, sử dụng kinh phí tạm ứng; thu giá trị của bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng kinh phí tạm ứng không đúng mục đích. Bên cạnh đó, nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả. Nghiêm cấm việc tạm ứng mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

   

   

   
  1214 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phamthibichhopulaw@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595070   30/11/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (464)
  Số điểm: 4171
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 70 lần


  Hạn mức tạm ứng khi thực hiện hợp đồng thầu là bao nhiêu?

  Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Mình cũng xin thông tin thêm như sau: Liên quan đến tạm ứng vốn dự án sử dụng vốn đầu tư công thì có quy định mức tối đa của tạm ứng vốn, cụ thể tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định như sau:
  "Điều 10. Tạm ứng vốn
  ...

  3. Mức vốn tạm ứng:
   
  a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng (bao gồm hợp đồng xây dựng và hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng):
   
  Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người quyết định mức tạm ứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định.
   
  b) Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng:
   
  - Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt. Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Người quyết định mức tạm ứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định.
  ..."
  Như vậy, có thể thấy mức tạm ứng vốn đối với các dự án sư dụng vốn đầu tư công là không quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có) trong trường hợp công việc thực hiện có thông qua hợp đồng và không vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt đối với công việc không thông qua hợp đồng.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)