Hạn chế sử dụng tài chính công để làm quà tặng

Chủ đề   RSS   
 • #542520 31/03/2020

  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Hạn chế sử dụng tài chính công để làm quà tặng

  Theo Điều 22 Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định về tặng quà và nhận quà như sau:

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được sử dụng tài chính công, tài sản công làm quà tặng, trừ trường hợp tặng quà vì mục đích từ thiện, đối ngoại và trong trường hợp cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

  - Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

  Theo đó, Điều 22 Luật phòng chống tham nhũng 2018 ra đời, đã hạn chế được việc những người có chức vụ quyền hạn lạm dụng tài sản công để làm quà tặng vì mục đích cá nhân. Đồng thời hạn chế được việc nhận quà của những người có quyền lợi, lợi ích liên quan trong giải quyết công việc.

  Quy định này đã góp phần trong công tác phòng chống tham nhũng mà Nhà nước đã đặt lên hang đầu. Khi việc biếu quà và nhận quà được quy định cụ thể thì sẽ hạn triệt tiêu được nạn tham nhũng cũng như hành vi sách nhiễu người dân khi liên hệ cơ quan nhà nước để giải quyết công việc.

   

   
  1053 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542691   31/03/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Về vấn đề này tại Điều 24 Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định về việc tặng quà thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật.

  Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức và trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định theo quy định tại Điều 25 Nghị định 59/2019/NĐ-CP.

  Trường hợp vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng sẽ xử lý vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định 59/2019/NĐ-CP như sau:

  “1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước.

  2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước.”

   

   
  Báo quản trị |