Hai kế toán trưởng trong cùng một công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #526852 29/08/2019

  htham2501
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2019
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2000
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 109 lần


  Hai kế toán trưởng trong cùng một công ty?

  Mình đã biết theo quy định thì bắt buộc phải có ít nhất một kế  toán trưởng (Luật kế toán 2015) Nếu như vậy, công ty do có quy mô lớn nên muốn có 2 người là kế toán trưởng, như vậy thì có bị vi phạm pháp luật không?

   
  6556 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn htham2501 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526887   30/08/2019

  luatmanhtin
  luatmanhtin

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:05/12/2018
  Tổng số bài viết (81)
  Số điểm: 570
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 73 lần


  Chào bạn, Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định:

  "Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

  2. Phụ trách kế toán:

  a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

  b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

  3. Thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán của các đơn vị quy định tại điểm a khoản 2 Điều này là 5 năm sau đó phải thực hiện các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

  4. Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

  5. Bộ Nội vụ hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước."

  Viêc tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán do các doanh nghiệp tự thực hiện theo Điều 49 Luật Kế toán. Tuy nhiên, theo cách hiểu của chúng tôi khi áp dụng Điều 53 Luật Kế toán năm 2015, thì DN chỉ có 1 người làm kế toán trưởng.

  Một vài ý kiến trao đổi thêm với bạn!

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn luatmanhtin vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/08/2019)
 • #527077   31/08/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định:
   
  1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
   
  2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
   
  3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.
   
  Vị trí kế toán trưởng thì chỉ có một mà thôi, do đó, mặc dù Luật không quy định rõ nhưng việc công ty bố trí 2 kế toán trưởng là không phù hợp. 

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #527081   31/08/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định:
   
  1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
   
  2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
   
  3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
   
  4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.
   
  Vị trí kế toán trưởng thì chỉ có một mà thôi, do đó, mặc dù Luật không quy định rõ nhưng việc công ty bố trí 2 kế toán trưởng là không phù hợp.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #527094   31/08/2019

  Mỗi công ty 1 kế toán trưởng thôi bạn nhé. Nếu công ty có công ty con thì công ty con có thêm 1 kế toán trưởng. Nếu công ty có chi nhánh thì cũng có thể bố trí thêm 1 kế toán trưởng cho chi nhánh đó. Còn công ty siêu nhỏ và nhỏ theo luật thì không cần kế toán trưởng.

   
  Báo quản trị |  
 • #529169   27/09/2019

  An_Pisces
  An_Pisces
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/05/2019
  Tổng số bài viết (221)
  Số điểm: 2966
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 73 lần


  Theo quy định tại Điều 53 Luật Kế toán 2015 thì Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ thực hiện công việc kế toán thì kế toán trưởng còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

  Điều này cũng quy định nếu đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện của một kế toán, đồng thời, thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định.

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì kế toán trưởng là người đứng đầu. Do đó, có thể hiểu rằng vị trí kế toán trưởng thì chỉ có một trong công ty và một công ty có 2 kế toán trưởng là không phù hợp với các quy định nêu trên của Luật. Nếu muốn có nhiều kế toán trưởng thì có thể lập các công ty con và mỗi công ty sẽ có một kế toán trưởng riêng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #529216   28/09/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13790
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Theo quan điểm của mình thì một công ty chỉ có 1 kế toán trưởng thôi. Kế toán trưởng trong doanh nghiệp có toàn bộ quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật kế toán để tổ chức thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp.
  Mình có một thắc mắc là trong trường hợp công ty có kế toán trưởng thì có thể có trưởng phòng kế toán không nhỉ?
   
  Báo quản trị |  
 • #557385   07/09/2020

  Theo nguyên tắc "dân được làm những gì luật không cấm" thì tôi thấy Doanh nghiệp có hơn 1 kế toán trưởng cũng không có vấn đề gì. Miễn là người quản lý phân công trách nhiệm và phạm vi quản lý cho mỗi người riêng biệt không dẫm chân lên nhau. Theo quy định của pháp luật hiện nay, Doanh nghiệp có thể có nhiều hơn 1 đại diện pháp luật thì có hơn 1 kế toán trưởng cũng là bình thường. Cuối cùng thì "kế toán trưởng" cũng chỉ là chức danh. Điều quan trọng là những việc phân công cho chức danh đó và quyền hạn mà chức danh đó đượcthực thi. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn legalltg vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2020)
 • #558766   27/09/2020

  Căn cứ vào các quy định của văn bản pháp luật hướng dẫn về kế toán thì không có quy định nào cấm một doanh nghiệp không được có hơn một kế toán. Theo đó, Điều 53 Luật kế toán 2015, cũng  chỉ  quy định nhiệm vụ của kế toán trưởng là gì? Chịu sự chỉ đạo như thế nào? Cụ thể:

  Điều 53. Kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

  2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

  3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.”

  Đồng thời, các hoạt động, việc tổ chức,...của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào quy định nội bộ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp quy định không được có hơn một kế toán thì điều đó tất nhiên là không được thực hiện.

  Nếu không quy định thì doanh nghiệp có thể tự quyết định số lượng kế toán trưởng trong doanh nghiệp của mình.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #558768   27/09/2020

  katkumhat
  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (767)
  Số điểm: 5150
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 83 lần


  Theo Khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán 2015 có quy định: Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

  Bên cạnh đó Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP cũng có quy định: Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

  Từ các quy định này thì có thể thấy mỗi đơn vị bắt buộc phải có kế toán trưởng, người đứng đầu bộ máy kế toán thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Chưa có quy định nào khẳng định rằng mỗi đơn vị chỉ có một kế toán trưởng. Tuy nhiên theo quy định thì kế toán trưởng là chỉ người đứng đầu. Người đứng đầu thì chỉ có một người duy nhất, không thể hai người cùng một chức vụ được. Và cũng chỉ có một người có quyền và nghĩa vụ đối với chức vụ này để tránh xung đột quyền và nghĩa vụ. Cho nên có thể hiểu là mỗi đơn vị chỉ có một kế toán trưởng. Trường hợp công ty quá lớn thì bạn có thể bổ nhiệm nhiều chức kế toán phó hơn hoặc có thể thuê nhiều nhân viên kế toán hơn để phụ giúp, phân chia công việc cho kế toán trưởng.

   
  Báo quản trị |  
 • #558901   28/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1104)
  Số điểm: 8100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Thực tế để biết được liệu chức vụ như trên có được áp dụng trong cùng một doanh nghiệp hay công ty hay không, trước hết cần hiểu đặc thù của việc đó .Tức là kể toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

   
  Báo quản trị |