Hà Nội: Quy định số người tối đa được lưu trú trong chung cư, khách sạn

Chủ đề   RSS   
 • #612055 28/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 150
  Lớp 7

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (570)
  Số điểm: 8997
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 193 lần


  Hà Nội: Quy định số người tối đa được lưu trú trong chung cư, khách sạn

  Mới đây UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định quy định về số người tối đa được lưu trú tương ứng với diện tích trong chung cư, chung cư hỗn hợp và một số công trình lưu trú

  Trong Quyết định 34/2024/QĐ-UBND, UBND thành phố Hà Nội quy định về phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Cụ thể, các phương pháp được quy định như sau:

  (1) Phương pháp xác định dân số đối với nhà chung cư, chung cư hỗn hợp

  Theo Điều 4 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND quy định:

  Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình, dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp để:

  Làm nhà ở thương mại

  - Chỉ tiêu 3,6 người/căn hộ.

  Hoặc có thể xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể như sau:

  - Căn hộ 01 phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷45 m2: Tính 01 người.

  - Căn hộ 02 phòng ở:

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 45 m2 đến 70 m2: Tính 02 người.

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 100 m2: Tính 03 người.

  - Căn hộ từ 03 phòng ở trở lên:

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 100 m2 đến 125 m2: Tính 04 người.

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ 125 m2 trở lên: Tính 05 người.

  Làm nhà ở xã hội

  Xác định theo cơ cấu phòng ở và diện tích sử dụng căn hộ tương ứng, cụ thể:

  - Căn hộ 01 phòng ở; Diện tích sử dụng căn hộ từ 25 m2÷40 m2: Tính 01 người.

  - Căn hộ 02 đến 03 phòng ở:

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 40 m2 đến 55 m2: Tính 02 người.

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 55 m2 đến 70 m2: Tính 03 người.

  + Diện tích sử dụng căn hộ từ trên 70 m2 đến 77 m2: Tính 04 người.

  Trường hợp phương án kiến trúc công trình không thống nhất giữa diện tích sử dụng căn hộ và cơ cấu phòng ở như quy định trên thì dân số nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp được xác định theo chỉ tiêu diện tích sử dụng căn hộ tương ứng.

  (2) Phương pháp xác định dân số đối với công trình lưu trú

  Các công trình lưu trú bao gồm: khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng; văn phòng kết hợp lưu trú; căn hộ lưu trú và nhà thương mại liên kế

  Theo đó, quy định về phương pháp xác định dân số đối với công trình lưu trú được quy định tại Điều 5 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND như sau:

  - Dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng chỉ được nghiên cứu thực hiện tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

  - Không yêu cầu xác định dân số đối với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng.

  - Dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú phải đảm bảo không gian lưu trú có diện tích không lớn hơn 50% diện tích sử dụng làm văn phòng. Phần diện tích có chức năng lưu trú được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND.

  - Dự án, công trình căn hộ lưu trú, căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch phải xác định dân số như căn hộ chung cư quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND.

  - Dự án, công trình nhà thương mại liên kế: Phần diện tích sàn không gian lưu trú (tối đa 20% tổng diện tích sàn công trình, dự án) được xác định dân số bằng cách quy đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định 34/2024/QĐ-UBND.

  - Dân số hiện trạng đối với các loại hình lưu trú khác được tính toán theo công thức quy đổi quy định tại mục 2.2 Phụ lục 3 Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13.

  Như vậy, dân số tối đa được lưu trú trong dự án, công trình văn phòng kết hợp lưu trú, căn hộ lưu trú, căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch, nhà ở thương mại liên kế sẽ thực hiện theo phương pháp xác định dân số của chung cư, chung cư hỗn hợp được làm nhà ở thương mại đề cập ở mục (1)

  Dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng không cần xác định dân số tuy nhiên khi xây dựng chỉ được xây dựng tại các khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận