GV kiêm nhiệm nhiều NV chuyên môn, nhiều chức vụ không được hưởng chế độ

Chủ đề   RSS   
 • #601799 13/04/2023

  canbang

  Male
  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:15/11/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  GV kiêm nhiệm nhiều NV chuyên môn, nhiều chức vụ không được hưởng chế độ

  Xin chào bộ Giáo dục, bộ CNTT, các bộ ngành khác, Luật việt nam và thư viện pháp luật việt nam.
   
  Tôi có vài vấn đề muốn hỏi như sau:
   
  - Tôi: Trần Doãn Trung . Sinh ngày: 1978
   
  - Chức vụ: Phó chủ tịch công Đoàn Trường THCS TT( không được tính chế độ giảm 3 tiết vì làm hơn 2 nhiệm vụ, không biết BGH đã căn cứ theo công văn nào của SGD)
   
  - Nhiệm vụ chuyên môn chính được phân công: Theo hợp đồng không xác định thời hạn: Giáo viên dạy tin học và quản lý phòng vi tính. (Năm học 2022 – 2023 HK1 dạy 16 tiết + 3 tiết phòng máy + 0 tiết PCT công đoàn + 0 tiết kiêm nhiệm chuyên môn khác ; HK2 dạy 20 tiết + 3 tiết phòng máy + 0 tiết PCT công đoàn + 0 tiết kiêm nhiệm chuyên môn khác). Chỉ được hưởng đủ 19 tiết/tuần và nhận lương theo chế độ bình thường không tăng giờ.
   
  * Các nhiệm vụ chuyên môn khác được kiêm nhiệm nhưng không được kê qui mô, tăng tiết, giảm tiết và tính làm thêm giờ, ngoài giờ làm việc:
   
         - Nhiệm vụ chuyên môn được BGH giao kiêm nhiệm: Hỗ trợ ban giám hiệu thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, Quản lý tất cả các mảng CNTT của trường
   
  a./ Quản trị, quản lý, xử lý hệ thống các phần mềm sau:
   
       + Tham gia và tổ chức tập huấn sử dụng tất cả các phần mềm cho GV
   
       + Smas.edu.vn(quản lý tài khoản, cập nhật hồ sơ giáo viên, cập nhật hồ sơ học sinh và quản lý sổ điểm điện tử - Học bạ điện tử học sinh) từ 2013 đên 31/12/2022) hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Từ 1/1/2023 hiện nay tạm ngưng sử dụng
   
       + CSDL Ngành Giáo Dục từ 2017 đến nay (quản lý tài khoản, cập nhật hồ sơ giáo viên, cập nhật hồ sơ học sinh và quản lý sổ điểm điện tử - Học bạ điện tử học sinh) hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Từ 1/1/2023 bắt đầu sử dụng chính thức
   
       + Phần mềm cán bộ công chức viên chức (quản lý tài khoản, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức viên chức – canbocongchuc.TINH A.gov.vn) hàng tháng, hàng năm
   
         + Cổng CNTT của trường – trang Web thàng tuần, hàng tháng, hàng năm.
   
        + Phần mềm TEMIS(temis.csdl.edu.vn) đánh giá chuẩn nghề nghiệp, học các lớp Modul các khóa học hàng kỳ, hàng năm.và quản lý tài khoản, cập nhật hồ sơ cán bộ công chức viên chức trên phần mềm TEMIS.
   
       + Kết chuyển dữ liệu và Xếp danh sách các lớp hàng năm vào đầu năm học.
   
  + Xếp phòng thi cho các kỳ thi theo học kỳ, hàng năm
   
       + Xử lý dữ liệu và báo cáo online trên tất cả các phần mềm online vào cuối học kỳ và cuối năm học hàng năm
   
  b./ Văn phòng và in ấn:
   
         + Quản lý hồ sơ giáo viên và học sinh trên tất cả các phần mềm online.
   
        + Quản lý và In học bạ, in sổ điểm lớn, in phiếu báo điểm, in gấy khen hàng năm vào cuối năm.
   
       Nhưng từ năm 2015 đến nay tôi vẫn không được tính tăng thêm giờ. Đặc biệt việc quản trị, quản lý, xử lí hệ thống, báo cáo trên các phần mềm. Rất mất nhiều thời gian của tôi, thậm chí tôi phải làm thêm ngoài giờ làm việc buổi tối đến khuya, luôn cả ngày nghỉ, luôn cả ngày lễ tôi đều phải làm mới kịp công việc.
   
        - Từ năm 2016 đến năm 2/2022 tôi dạy 13 tiết/ tuần + 3 tiết phòng bộ môn và kiêm nhiệm các công việc nêu trên, không kiêm phó chủ tịch công đoàn. Chỉ hưởng đủ 19 tiết. BGH, Hiệu trưởng bảo làm việc khác.
   
       - Từ 2/2022 đến nay tôi kiêm nhiệm thêm chức vụ PCT công đoàn trường. Hiện tại năm học 2022 - 2023:
   
         + Ở HK1 tôi dạy đủ 16 tiết/tuần, + 3 tiết phòng bộ môn=19 tiết và kiêm nhiệm toàn bộ công việc nêu trên.. Chỉ nhận lương theo giáo viên bình thường đủ 19 tiết/tuần. Toàn bộ công tác kiêm nhiệm của tôi đều bị cắt hết, không tính làm thêm giờ, buổi. Hiệu trưởng bảo thiếu tiết nên làm việc khác.
   
       + Ở HK2 tôi dạy đủ 20 tiết/tuần, + 3 tiết phòng bộ môn = 23 tiết và kiêm nhiệm và kiêm nhiệm toàn bộ công việc nêu trên. Nhưng chỉ nhận lương theo giáo viên bình thường đủ 19 tiết/tuần. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bảo do HK1 tôi thiếu tiết nên không được kê tăng thêm giờ.
   
       - Cho tôi xin hỏi. Như trường hợp của tôi nói trên trong cả năm học tôi có được kê làm thêm giờ không? Kẻ cả những năm học trước đây.
   
       + Nếu được kê làm thêm giờ thì được kê tổng cộng bao nhiêu giờ làm tăng thêm và thực dạy bao nhiêu tiết/tuần là đủ. Nếu dư thì được bao nhiêu tiết/tuần và được kê các nhiệm vụ nào
   
        + Nếu không được kê thêm giờ. Trong trường hợp này BGH có đúng không và có vi phạm pháp luật không.
   
       - Xin bộ trưởng ra văn bản chỉ đạo cụ thể, để giúp những người như chúng tôi có chế độ rõ ràng, chính sách tiền lương cụ thể. Đặc biệt là chế độ kiêm nhiệm chuyên môn và dạy vượt số tiết theo quy định và làm việc ngoài giờ, thêm giờ, thêm buổi,.... Hiện tại còn nhiều giáo viên dạy vượt quá 200 tiết mà không được hưởng thêm phần thừa tiết trên 200 tiết đó. Trường hợp này rõ ràng chúng tôi đang ép buộc, bị trù dập từ các cấp Trường - Phòng - Sở và kể cả các Phòng - Sở 
   
       - Theo Thông tư 08/2022/TT-BTTTT thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin và luật số: 67/2006/QH11. luật công nghệ thông tin và điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Thì đúng ra tôi được hưởng rất nhiều ưu đãi, chế độ, tiền làm thêm giờ, thêm buổi; Thông tư 03/VBHN-BGDĐT hướng dẫn quy đổi định mức tiết dạy; Thông tư 08/2022/TT-BTTTT thông tưquy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; Luật số: 67/2006/QH11. Luật công nghệ thông tin; Luật số: 10/VBHN-VPQH luật công nghệ thông tin; Bộ luật Lao động 2019 Chương VII THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI. Áo dụngtừ điều 105 đến điều116 thời gian nghỉ ngoi của người lao động.
   
           Theo Văn bản hợp nhất Số: 03/VBHN-BGDĐT 23/6 /2017 CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC ĐÔI VỚI GV PHỔ THÔNG. Điều 8, khoản 3  ;  Điều 9, khoản 1 , mục a ;  Điều 11. Khoản 2, mục d ; Thông tư Số: 08/2016/TT-BGDĐT  tại điều 3 , khoản 2, mục a, mục b và  Luật số: 10/VBHN-VPQH luật công nghệ thông tin tại Điều 44 , khoản 1 , khoản 2   Tất cả có 5 điều  đều được áp dụng đầy đủ, đúng, chính xác và đủ điều kiện để kê tất cả tổng sô tiết kiêm nhiệm. Như vậy tổng số tiết được hưởng chế độ là = ( M tiết dạy thực + 3 tiết phòng bộ môn + 3 tiết PCT công đoàn +   N tiết kiêm nhiệm chuyên môn khác được quy đổi + K giờ chuyên môn làm thêm ngoài giờ làm việc + H giờ kiêm nhiệm chuyên môn  CNTT)
   
         Tuy nhiên, rất nhiều trường và nhiều ban giám hiệu,  Phòng, Sở, ..... Đều không áp dụng chi trả chế độ cho chúng tôi mà chỉ hứa sẽ hỗ trợ. Nhưng đến nay đã 8 năm rồi vãn không có trường nào hỗ trợ kể cả PGD và SGD
   
         - Xin bộ Trưởng Bộ Giáo Dục, Bộ CNTT và các Bộ ban ngành có liên quan, thư viện pháp luật quan tâm, tham gia vào cuộc để làm rõ trách nhiệm, chế độ, tiền lương, tiền làm thêm giờ thêm buổi cho chúng tôi, để chúng tôi an tâm làm việc và an tâm giảng dạy.
   
            Rất mong bộ Giáo dục, bộ CNTT, các bộ ban ngành và thư viện pháp luật giải đáp, để giúp chúng tôi được hưởng chế độ đúng và đầy đủ. Chân thành cảm ơn.
   
  222 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn canbang vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận