Gửi xe không có vé? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra?

Chủ đề   RSS   
 • #585313 13/06/2022

  Gửi xe không có vé? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra?

  Gửi xe hiện nay là việc quá đỗi bình thường mà ai cũng biết nhất là khi đi vào những khi trung tâm, văn phòng hay đi nhà hàng, các quán ăn ven đường. Gửi xe cũng được xem là một công việc rất phát triển khi đã cứu đói cho rất nhiều người. Mọi người khi đi vào một văn phòng, một trung tâm thương mại chẳng hạn thì sẽ cần phải đi vào chỗ gửi xe và lấy cho mình 01 tấm vé gửi xe (thẻ bằng nhựa, giấy viết tay,…) hay thậm chí có chỗ còn không cần lấy vé mà chỉ cần đậu tại khu vực hoặc hỏi người giữ chỗ đậu và đi vào. Nhưng có ai đã từng thắc mắc rằng vé gửi xe có được tính là một hợp đồng dân sự hay không? Những chỗ gửi xe mà không có vé thì khi mất tài sản, phương tiện ai sẽ là người bồi thường?

  Theo Bộ luật dân sự 2015 quy định tại điều 554 về hợp đồng gửi giữ tài sản:

  “Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản

  Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

  Như thế, có thể thấy vé gửi xe sẽ được hiểu là một hợp đồng cho việc trông giữ xe của bạn. Và nhờ vào vé gửi xe, bạn có thể chứng minh xe thuộc sở hữu của mình khi bảo vệ bãi đậu yêu cầu kiểm tra, tránh trường hợp người lạ lấy xe nếu có biểu hiện khả nghi, giúp cho người quản lí bãi đậu có thể nắm được tình hình, đồng thời bạn sẽ đủ căn cứ là bạn đã gửi xe ở đó và có quyền đòi bồi thường nếu không tìm thấy nếu bị mất xe.

  Còn đối với việc giữ xe mà không có vé thì có thể căn cứ vào điều 554 như trên và khoản 1 điều 119 Bộ luật dân sự 2015:

  “Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

  Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.”

  Theo như trên thì việc gửi xe mà không có vé vẫn sẽ được coi là 01 giao kết hợp đồng dân sự về gửi giữ tài sản nếu như người giữ xe yêu cầu hoặc hướng dẫn bạn chỗ đậu xe. Nhưng khi có vấn đề về phương tiện của bạn thì chứng minh hành động đó sẽ là 01 việc rất khó và gian nan. Nên tốt nhất thì vẫn nên có 01 tấm vé gửi xe khi gửi, giữ ở một chỗ nào đó để công việc.

  Và như vậy, khi gửi xe không có vé, người gửi xe vẫn có các quyền theo quy định tại điều 556 Bộ luật dân sự 2015:

  “Điều 556. Quyền của bên gửi tài sản

  1. Yêu cầu lấy lại tài sản bất cứ lúc nào, nếu hợp đồng gửi giữ không xác định thời hạn, nhưng phải báo trước cho bên giữ một thời gian hợp lý.

  2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.”

  Vậy, khi bạn bị mất xe khi được người giữ xe trông mặc dù không có vé thì bạn vẫn có quyền để yêu cầu bồi thường khi phương tiện bị mất.

  Tóm lại, dù có vé gửi xe hay không có thì khi bạn gửi xe vẫn được xem là giao kết một hợp đồng dân sự về gửi giữ tài sản nên khi có các vấn đề về mất, hư hại phương tiền thì bạn sẽ quyền yêu cầu bên giữ xe bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

   
  66 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586649   29/06/2022

  Gửi xe không có vé? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra?

  Việc gửi xe tại nhà hàng, quán ăn ven đường,… theo yêu cầu gửi xe của chủ nhà hàng, quán ăn, nhân viên cửa hàng,… có bảo vệ trông coi mặc dù không có thẻ giữ xe nhưng việc giữ xe đã có sự chứng kiến của bảo vệ quán, đã xác lập thành một hợp đồng gửi tài sản bằng một hành vi cụ thể. Tuy nhiên, chủ xe cũng nên có trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #588607   29/07/2022

  Gửi xe không có vé? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi có vấn đề xảy ra?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Thực tế thì không phải mọi cửa hàng đều có người trông giữ xe. Đồng thời, cũng không có quy định nào bắt buộc cửa hàng phải trông giữ xe cho khách hàng. Do đó, trông giữ xe không phải nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi cửa hàng phải thực hiện.

   

   
  Báo quản trị |