GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI (2013) ĐẾN TỪ THANH HÓA

Chủ đề   RSS   
 • #246110 28/02/2013

  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  GÓP Ý SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI (2013) ĐẾN TỪ THANH HÓA

  GÓP Ý BỔ SUNG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI                   

  Xem toàn văn dự thảo tại đây: Dự thảo luật đất đai sửa đổi 2013                                                                   

  I. Xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.

       Với cơ chế Lãnh đạo, Quản lý và điều hành Đất nước là: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Từ thời: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa và tiến lên là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều cho phép người dân tự do lựa chọn hoặc vào Hợp tác xã (HTX) hoặc ở ngoài HTX và đương nhiên công nhận hai loại hình Sở hữu sử dụng đất nông nghiệp như sau:

  1. Chủ sở hữu là Nhà nước. Với nguồn gốc đất có được do thực hiện các chính sách về đất đai trong và sau cải cách ruộng đất. Đất có được do Nhân dân tự nguyện góp vào HTX (lao động tập thể). Thời gian đầu là HTX và sau này là UBND xã đại diện trực tiếp quản lý. Nhà nước giao đất cho các hộ gia đình theo nhân khẩu, có thời hạn cụ thể nên Nhà nước cấp Chứng nhận QSDĐ đất canh tác 20 năm là đúng.

  2. Chủ sở hữu là các hộ cá thể. Với nguồn gốc đất có được do khai hoang, mua, bán từ chế độ cũ và do cho tặng, thừa kế là loại đất không phải Nhà nước giao (đất tự có) là đất được sử dụng lâu dài. Trường hợp này nếu chưa được sự đồng ý của Chủ sở hữu mà cán bộ quản lý đất đai tự ý ghi vào đất 20 năm là sai. Từ đặc điểm đó sau khi xác định rõ nguồn gốc đất. Đề nghị bổ sung vào Luật đất đai sửa đổi năm 2013

  a) Đất do Nhà nước giao cho người dân có thời hạn là 20 năm, nên có định hướng sử dụng đất tiếp theo cụ thể như: Tự động gia hạn hoặc thu hồi giao lại theo nhân khẩu thực tế.

  b) Đất người dân tự có do khai hoang, mua, bán từ chế độ cũ và do thừa kế thì cấp chứng nhận QSDĐ lâu dài (tùy thuộc vào mục đích sử dụng đất ghi cho phù hợp).

       Tuy gia đình tôi đã lựa chọn nộp đất vào HTX để rồi chấp nhận quyền sử dụng đất canh tác có thời hạn và chúng tôi được Nhà nước điều chỉnh về đất đai theo thời từng điểm, trong khi các hộ cá thể không được hưởng quyền lợi này. Tôi chỉ muốn công bằng của Pháp luật đến với mọi người bởi có kỳ hạn thì ghi có kỳ hạn, lâu dài thì ghi lâu dài.

   

  II. Xác định quyền sở hữu đất đai.

       Do Nhà nước ta không thay đổi lại cơ cấu: Chức năng; Nhiệm vụ; Quyền hạn của Đảng, Nhà Nước và Người dân. Hiện tại cơ cấu vẫn là: Đảng nhất quán Lãnh đạo, Nhà nước đại diện thống nhất Quản lý và Người dân có quyền làm chủ. Như vậy Luật đất đai sửa đổi năm 2013 cần ghi rõ:

  a) Người dân có đất là Chủ sở hữu được quyền định đoạt tài sản đất đai của mình nhưng phải chịu sự thống nhất quản lý về đất đai của Nhà nước bao gồm: Mục đích sử dụng đất; Thực hiện theo kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất của nhà nước khi có văn bản pháp luật ban hành.

  b) Chủ sở hữu được quyền ưu tiên thực hiện các vấn đề về đất đai theo chủ trương của Nhà nước trên đất của mình; Trong trường hợp kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất thuộc công trình phúc lợi xã hội công cộng hoặc chủ sở hữu không có khả năng thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế thì áp dụng theo quy định hiện hành để chi trả quyền lợi.

   

  III. Xác định về quyền lợi của chủ sở hữu.

       Hiện tại Nhà nước ta không có chủ trương Quốc hữu hóa trong khi việc làm lại thể hiện rõ Quốc hữu hóa bởi vì: Việc “thu hồi” đất của người dân cho Doanh nghiệp thuê 50 năm, hết thời hạn 50 năm Chủ sở hữu không được nhận lại đất. Khi đó Chủ sở hữu sẽ là Nhà nước. Để tránh việc làm là Quốc hữu hóa, trái chủ trương của Đất nước tôi cho rằng: Luật đất đai sửa đổi năm 2013 nên ghi rõ: Khi hết thời hạn cho Doanh nghiệp thuê đất 50 năm, người dân được nhận thêm quyền lợi gia hạn cho thuê đất tương ứng với thời hạn mà Nhà Nước gia hạn cho thuê hoặc được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo giá trị mà Pháp luật quy định tại thời đểm gia hạn.

   

  Thanh Hóa 26 tháng 2 năm 2013

  Lê Minh Vũ congtygiaoducvutan

  Email: vutan326798@gmail.com

  Điện thoại: 0913.128.167

  Xin đọc files đính kèm:

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  24703 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn congtygiaoducvutan vì bài viết hữu ích
  SAdmin (04/03/2013)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #246986   05/03/2013

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  GÓP Ý SỬA ĐỔI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 ĐẾN TỪ LÊ MINH VŨ - THANH HÓA

  SỬA ĐỔI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

  ĐẾN TỪ: LÊ MINH VŨ, THANH HÓA

   

   

  Chương 1 Những quy định chung

  Điều 1 dự thảo sửa đổi bổ sung (nguyên văn dự thảo).

  Phạm vi điều chỉnh

  Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   

   Phạm vi điều chỉnh (sửa đổi dự thảo)

  Xin bổ sung thêm: Cụm từ “quản lý” nhằm làm rõ vai trò quản lý của nhà nước và thêm từ “trong” để thể hiện rằng chủ sở hữu là thành viên trong nhân dân, cụ thể như sau:

  Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện quản lý chủ sở hữu trong toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   

  Xin được lý giải như sau: Luật đất đai 1988; 1993 Điều 1 đều quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý.”.

  - Tại thời điểm luật đất đai sửa đổi 2003. Hiến pháp 1992, Chương 2, Ðiều 17 Quy định rõ: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời, phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”

  + Như vậy với Điều 1 Luật đất đai 2003 (sửa đổi) quy định: “Luật này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất” là không phù hợp bởi vì tại thời điểm sửa đổi đất đai 2003, Hiến pháp đang quy định lĩnh vực này “đều thuộc sở hữu toàn dân”

   

  - Hiện tại Điều 1 Luật đất đai 2003 và điều 1 dự thảo luật đất đai 2013 là không thay đổi.

  + Để làm rõ hơn quyền sở hữu đất đai thuộc về Nhân dân, Nhà nước thống nhất quản lý và sự phù hợp giữa dự thảo Hiến pháp 2013 và dự thảo Luật đất đai 2013 tôi xin trích dẫn dự thảo Hiến pháp 2013 sửa đổi bổ sung tại Chương 3, Điều 54 (sửa đổi, bổ sung các điều 15, 16, 19, 20, 21 và 25) nêu:

  1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. 

  Xin lý giải: Trong đó hình thức sở hữu của người dân được xem là một hình thức sở hữu tài sản của mình. Trong thuật ngữ nền kinh tế thị trường; kinh doanh đất đai gọi là kinh doanh bất động sản.

  Trên thực tế vốn kinh doanh và hàng hóa kinh doanh bao giờ cũng là tài sản của người kinh doanh. Đối với tài sản là bất động sản như đất đai và tài sản gắn liền trên đất lại có nguồn gốc do ông cha di chúc, thừa kế, mua hoặc do công sức tạo dựng trước 1988 hoặc nhận quyền sử dụng đất mà người nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước và người chuyển nhượng thì đất đai có được xác lập bởi tài chính cá nhân nên quyền sở hữu phải thuộc cá nhân đó.

  2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.

  Xin lý giải: Trong phát triển nền kinh tế Quốc dân bao gồm: sản xuất, kinh doanh do Nhà nước làm chủ sở hữu; Doanh nghiệp tư nhân làm chủ sở hữu và cá nhân, các hộ gia đình làm chủ sở hữu. Trong đó đất đai được xác định là công cụ sản xuất đồng thời là hàng hóa kinh doanh, nên công cụ sản xuất và hàng hóa kinh doanh phải được xác định riêng cho chủ sở hữu của nó.

  Điều 55 (sửa đổi, bổ sung Điều 24, Điều 26)

  1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; thực hiện sự phân công, phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm phát triển hợp lý, hài hòa giữa các vùng, địa phương và tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.

   2. Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.

  Xin lý giải: Trong Điều 55, khoản 1 và khoản 2 thể hiện vai trò của Nhà nước là Quản lý, điều hành nền kinh tế thị trường và thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại.

  Điều 56 (sửa đổi, bổ sung các điều 22, 23 và 25)

  1. Tổ chức, cá nhân được tự do kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

  2. Nhà nước thực hiện chính sách chống độc quyền và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. 

  Xin lý giải: Khoản 1 quy định: “Tổ chức, cá nhân được tự do kinh doanh” bao gồm tổ chức trong, ngoài Quốc doanh và cá nhân, hộ gia đình được tự do kinh doanh cạnh tranh bình đẳng. Nếu cùng kinh doanh một bên được quyền sở hữu, một bên không được quyền sở hữu sẽ không bình đẳng do vậy khoản 2 quy định: “Nhà nước thực hiện chính sách chống độc quyền”, điều này hoàn toàn phù hợp với nền kinh tế thị trường trong việc xác định chủ sở hữu kinh doanh bất động sản, (chủ sở hữu bất động sản, đất đai).

   3. Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. 

  Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức theo giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.

  Xin lý giải: Nếu Nhà nước làm chủ sở hữu về đất đai có nghĩa tài sản là bất động sản thuộc về nhà nước sẽ đồng nghĩa với Quốc hữu hóa, như vậy sẽ không phù hợp với khoản 3 Điều 56 Hiến pháp. Để không bị quốc hữu hóa nên cho các thành phần kinh tế được chủ sở hữu bất động sản, đất đai của mình, trong trường hợp xác định đủ điều kiện làm chủ sở hữu, nhưng phải chịu sự quản lý của nhà nước thông qua văn bản pháp luật quy định.

  Điều 57 (sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18)

  Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên khác, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật. 

  Xin lý giải: Đất đai tài nguyên… không xác định là của các thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thì sẽ là tài sản công, nhà nước đầu tư nên “Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật” là đúng.

   

  Điều 58 (sửa đổi, bổ sung Điều 18)

   1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo quy hoạch và pháp luật. 

   2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng ổn định lâu dài hoặc có thời hạn. Người sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ, bồi bổ, khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất là quyền tài sản được pháp luật bảo hộ. 

  3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân sử dụng có bồi thường theo quy định của pháp luật trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

  Xin lý giải: Khoản 1 quy định: “Đất đai là tài nguyên đặc biệt” và khẳng định vai trò quản lý của Nhà nước “quản lý theo quy hoạch và pháp luật”. Khoản 2 quy định: “Quyền sử dụng đất là quyền tài sản” khi xác định tài sản là của ai thì chủ sở hữu phải thuộc về người đó, đó là quyền sở hữu chính đáng của họ.

  Chương 2; Mục 1 Quyền của Nhà nước đối với đất đai

  Điều 12. (nguyên văn dự thảo)

  Sở hữu đất đai

  1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

  2. Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai như sau:

  a) Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  b) Quyết định mục đích sử dụng đất;

  c) Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất và

  thời hạn sử dụng đất;

  d) Quyết định thu hồi đất;

  đ) Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất;

  e) Định giá đất;

  g) Quyết định các chính sách tài chính về đất đai;

  h) Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   

  Điều 12. (xin sửa đổi dự thảo)

  Sở hữu đất đai

  Xin được thay cụm từ “sở hữu” bằng cụm từ “quản lý”như sau:

  1. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý.

  2. Nhà nước thực hiện quyền đại diện quản lý về đất đai như sau:

  a) Quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

  b) Quyết định mục đích sử dụng đất;

  c) Quy định về hạn mức giao đất, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất và

  thời hạn sử dụng đất;

  d) Quyết định thu hồi đất; Trưng mua hoặc trưng dụng đất

  đ) Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất;

  e) Định giá đất;

  g) Quyết định các chính sách tài chính về đất đai;

  h) Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

  Xin lý giải:

  - Với nền kinh tế thị trường, Luật kinh doanh bất động sản đã hình thành các hình thức sở hữu, dựa trên căn cứ pháp luật quy định.

  - Hình thức sở hữu là tổ chức, cá nhân; đất đai có được do đầu tư bằng tài chính và công sức của tổ chức, cá nhân, thì đó là tài sản riêng của tổ chức, cá nhân đó. Trường ợp này Nhà nước trao quyền làm Chủ sở hữu đất đai cho họ đồng thời Nhà nước chỉ nên giữ vai trò quản lý thông qua nội dung Hiến pháp và pháp luật quy định.

  - Có ý kiến cho rằng nếu trao quyền sở hữu cho người dân thì sau này sẽ khó khăn trong việc thu hồi đất, để phát triển, mở rộng về An ninh, Quốc phòng, Y tế, Giáo dục, Giao thông và các loại công trình phúc lợi xã hội khác … Trên thực tế Nhà nước đã hoàn toàn chủ động ban hành các thể thức văn bản pháp luật do vậy việc Nhà nước đại diện chủ sở hữu là không cần thiết.

  - Việc thay cụm từ “chủ sở hữu” bằng cụm từ “quản lý” Nhằm đáp ứng khoản 3 Điều 56 Dự thảo Hiến pháp 2013 là: “Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.

  - Xin được bổ sung thêm cụm từ: “trưng mua, trưng dụng” vào điểm d, khoản 2, Điều 12 bởi cụm từ này có liên quan đến tính chất các công trình, sự việc cụ thể. Trường hợp nào thì áp dụng văn bản nào.

  Chương 6 Mục 1 Thu hồi đất

  Điều 67.

  - Xin bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 67 như sau:

  +  Khi hết thời hạn cho Doanh nghiệp thuê đất 50 năm, người dân được nhận thêm quyền lợi gia hạn cho thuê đất tương ứng với thời hạn mà Nhà Nước gia hạn cho thuê lại hoặc được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo giá trị mà Pháp luật quy định tại thời điểm gia hạn.

  Xin lý giải: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại khoản 3 Điều 56 (sửa đổi, bổ sung các điều 22, 23 và 25) quy định:“Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa”do vậy việc bổ sung thêm khoản 2 vào Điều 67 là thiết, tránh việc làm mặc nhiên thi hành quốc hữu hóa từ hôm nay. 

  Chương 10; Mục 1 Thời hạn sử dụng đất;

  Điều 120. (nguyên văn dự thảo)

  Đất sử dụng ổn định lâu dài

  Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

  1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

  2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều

  126 của Luật này;

  3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

  4. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

  khác của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà

  nước giao có thời hạn, cho thuê;

  + Điều 120 xin bổ sung thêm khoản 5 như sau:

  5. Đất vườn trong vườn đất ở; đất sản xuất nông nghiệp; đất trồng cây lâu năm đang sử dụng ổn định mà nguồn gốc đất không phải là đất được Nhà nước giao có hời hạn, cho thuê;

  - Xin lý giải:

  + Đất sử dụng ổn định lâu dài, Điều 120, khoản 1 có quy định: “Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng” trong khi đất ở quy định tối đa là 200m2/hộ mà thực tế diện tích đất trong vườn nhà lại lớn hơn 200m2, vậy nên bổ sung cụm từ “ Đất vườn, trong vườn đất ở” cho số đất vượt trội này là cần thiết.

  + Trên thực tế về nguồn gốc đất và hồ sơ quản lý đất đai, thể hiện đất sản xuất nông nhiệp có hai loại gồm:

  a) Đất nông nghiệp nhà nước giao có thời hạn cho các hộ gia đình đó là các hộ trong Hợp tác xã (HTX) đất này nhà nước có được từ việc nhà nước thực hiện các chính sách về đất đai trong chuyển giao chế độ (trong và sau cải cách ruộng đất).

  b) Đất nông nghiệp của các hộ gia đình có từ chế độ cũ mà thời điểm chuyển giao chế độ, thực hiện các chính sách về đất đai, họ không thuộc diện bị tịch thu và họ cũng không vào HTX nên đất của họ canh tác ổn định từ nhiều thập kỷ cho đến nay. Trường hợp này nên xếp vào đất nông nghiệp sử dụng ổn định mà nguồn gốc đất không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê. Điều này hoàn toàn phù hợp với khoản 3, Điều 16 của dự thảo luật đất đai 2013 là: “Công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng ổn định phù hợp với quy định của Luật này”.

  Góp ý sửa đổi bổ sung Luật đất đai 2013 này có sự kết hợp với dự thảo Hiến pháp sửa đổi 2013. Kính trình Ban chỉ đạo xem xét vì lợi ích chung của Nhân dân.

  Người viết góp ý:

  Lê Minh Vũ – Thanh Hóa

  Email: vutan326798@gmail.com (0913128167)  

   

  Xin đọc thêm ở files đính kèm !

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #371429   17/02/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  Bài viết: "LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 CHO TOÀN DÂN VÀ TRƯỚC ĐÂY VẪN THẾ" đăng ngày 22/12/2014 của congtygiaoducvutan là bản sao Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Thế nhưng nội dung đề cập đến việc xin cho như thời quân chủ ?

  Nhà nước ta đã thay đổi Quốc hiệu từ Việt Nam Dân chủ cộng hòa sang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ do cụm từ Dân chủ không được nhắc tới dòng đầu các Văn bản nên tính năng dân chủ của Nhân Dân dần bị mai một theo thời gian ? Trên thực tế tôi thấy có nhiều phần đúng, bởi người nắm quyền lực bất chấp Pháp luật quy định làm theo ý mình. Hiện nay xin là công việc của người dân, cho là việc của người cầm quyền !

  Là người đại diện đa thể, tôi nhận thấy người nắm quyền lực của Nhà nước ta lúc này họ không vì Người dân hay Doanh nghiệp mà phần lớn là vì lợi ích gia đình nhà họ và lợi ích nhóm của họ. Đọc kỹ nội dung đơn, bất cứ ai trong chúng ta cũng thấy rõ điều này.

  Cho dù Người dân, Doanh nghiệp có bị phân biệt kỳ thị hay đối xử như thế nào. Chúng ta đều có quyền mơ ước một sự tốt đẹp trong xã hội công bằng Dân chủ. Chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng mới trong năm Ất Mùi này, Ất sẽ biến xấu thành tốt để linh ứng với câu nói của Bác Hồ "Tiến lên toàn thắng Ắt (Ất) về ta" !  

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 17/02/2015 05:03:32 SA

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |  
 • #371457   18/02/2015

  congtygiaoducvutan
  congtygiaoducvutan
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:14/02/2013
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 3871
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 77 lần


  LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 CHO TOÀN DÂN VÀ TRƯỚC ĐÂY VẪN THẾ

   

   

  ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
  V/v: Thực hiện quy hoạch đất ở, đất thương mại và dịch vụ tổng hợp
  Kính gửi Chủ tịch UBND tỉnh THanh Hóa
  Đơn vị: Công ty cổ phần phát triển Giáo dục và điện tử Vũ Tấn
  Tên viết tắt: Công ty Giáo dục Vũ Tấn, sau đây xin gọi là Công ty
  Ng­ười đại diện: Lê Minh Vũ        
  Chức vụ: Giám đốc
  Trụ sở: Đô thị số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa
  Điện thoại: 0373.862.113 và 0913.128.167
  Kính thưa Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
  - Căn cứ Quyết định số: 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2010, về việc Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phê duyệt quy hoạch chi tiết Đô thị số 3 KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 11/11/2011 Công ty lập Đề án đính kèm Văn bản số: CT-VT269/2011 gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn, xin giao đất thực hiện quy hoạch đất ở, đất thương mại và đất dịch vụ tổng hợp tại Đô thị số 3 KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 12/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản số 8656/UBND-NN giao Ban quản lý KKT Nghi Sơn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Công thương, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành đơn vị liên quan xem xét đề án của Công ty.
  - Ngày 09/12/2011 Công ty nhận được văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ năng lực số: 1158/BQLKTNS-QLQH của Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn.
  - Ngày 23/12/2011. Công ty bổ sung hồ sơ năng lực theo yêu cầu, đính kèm văn bản số: 2312/2011-VT gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa và Trưởng ban quản lý KKT Nghi Sơn.
  - Từ ngày Công ty bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, đến nay Ban quản lý KKT Nghi Sơn chưa mời các Sở, Ngành, Đơn vị tham gia thẩm định Đề án của Công ty Giáo dục Vũ Tấn theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
  - Theo văn bản số: 2906/UBND-CN ngày 19/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh thì Đề án của Công ty Sóng xanh hết hiệu lực vào ngày 19/11/2011. Nay UBND huyện Tĩnh Gia và UBND xã Tĩnh Hải thông báo yêu cầu Công ty Giáo dục Vũ Tấn bàn giao đất cho Công ty Sóng Xanh san lấp mặt bằng để làm gì đó (chưa công bố công khai bản đồ 1/5000) ! chi trả với giá ấn định là 174.000đ/m2. Nay Công ty Sóng xanh đang thực hiện đầu tư trùng trên đề án của chúng tôi. Riêng các phần diện tích thuộc quyền sở hữu của Công ty Giáo dục Vũ Tấn (bao gồm đất góp vốn), xin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty được chuyển mục đích sử dụng đất:
  1. Đất canh tác lâu dài (có nguồn gốc tương tậu từ chế độ cũ canh tác độc lập, ổn định cho đến nay). Theo Hợp đồng góp vốn số: VT-1006/2011, diện tích ghi theo sổ thuế nông nghiệp là 1000m2 (một nghìn mét vuông). Hiện trạng đất đang sử dụng không tranh chấp, bốn góc có mốc giới rõ ràng. Diện tích thực đo được là 1560m2 (một nghìn năm trăm sáu mươi mét vuông. Trong đó cạnh đông tây là 52 mét, cạnh nam bắc là 30 mét). Theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2010, thì khu đất này trùng trên vị trí quy hoạch đất nhà ở cao cấp.
  2. Đất vườn rừng do Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia giao tại Quyết định số 20, đính kèm Hợp đồng liên kết trồng cây phi lao ký ngày 25/9/2008. Diện tích là: 52.800 m2 (năm mươi hai nghìn tám trăm mét vuông) và khu đất vườn nhà ở và trang trại trên bãi biển xã Tĩnh Hải. Khu đất này đã phê duyệt là Khu dịch vụ tổng hợp, Nhà ở xã hội.
  Khu đất trong quy hoạch Nhà ở cao cấp của congtygiaoducvutan
  Khu đất trong quy hoạch dịch vụ du lịch tổng hợp và Nhà ở xã hội của congtygiaoducvutan
  - Đại diện Công ty tôi làm đơn này xin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty chuyển mục đích sử đất, hai khu đất nêu trên đúng mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời cho phép chúng tôi Đầu tư theo Đề án đã trình UBND tỉnh và Ban Quản lý KKT Nghi Sơn ngày 11/11/2011.
  - Năm 2006 Công ty đã nộp Đề án xin Chủ tịch UBND tỉnh giao đất xây dựng Trụ sở, nhà xưởng sản xuất kinh doanh nhưng chưa được giao. Vậy kính mong Chủ tịch UBND tỉnh sớm cho Công ty chuyển mục đích sử dụng đất để Công ty Đầu tư nhà ở cao cấp đúng quy hoạch để Công ty có được Trụ sở làm việc, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. 
  Thay mặt Công ty Giáo dục Vũ Tấn, tôi xin trân trọng cảm ơn./.
  Thanh Hóa ngày 12 tháng 12 năm 2014
  GIÁM ĐỐC (Đã ký)
  Lê Minh Vũ
  Nơi nhận:
  - Nh­ư kính gửi
  - Ban QLKKT Nghi Sơn (báo cáo)
  - Gửi kèm có: Hợp đồng góp vốn số VT-1006/2011
  + Quyết Định số 20, biên bản giao đất và Hợp đồng
  liên kết đề ngày 25/9/2008.
   
  QUYỀN LÀM NGƯỜI CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

  Công dân Việt Nam có quyền sở hữu tài sản và có quyền mưu cầu làm chủ một cách chính đáng.

  Không ai có quyền xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác.

  Mọi sự xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Nhân Dân Việt Nam được coi đó là kẻ thù của Nhân Dân Việt Nam.

  Pháp luật bảo vệ quyền sở hữu tài sản của Nhân Dân là bảo vệ chế độ đương thời

   

  QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP CÓ LỢI ÍCH NHÓM

  Năm mới 2015 congtygiaoducvutan đã nhận được tin vui !

  Nếu cơ quan các cấp có thẩm quyền thực hiên Pháp luật nghiêm túc thì dân sẽ giầu, nước sẽ mạnh và gia đình sẽ phồn vinh hạnh phúc !

   

  Lê Minh Vũ congtygiaoducvutan Thanh Hóa.

   

  Cập nhật bởi congtygiaoducvutan ngày 18/02/2015 09:05:48 SA

  * THÀNH VIÊN DÂN LUẬT, Tên đăng nhập CongTyGiaoDucVuTan hoặc LeMinhVuThanhHoa.

  * Kết nối trực tiếp Facebook của Công Ty Giáo Dục Vũ Tấn nhấn: https://www.facebook.com/leminhvu1967

  * Kết nối trực tiếp Facebook cá nhân nhấn: https://www.facebook.com/LeMinhVuThanhHoa/reviews?pnref=lhc hoặc 0913128167

  * Kết nối Bài viết Blog: http://leminhvuthanhhoa.blogspot.com/

  * Kết nối G+: https://plus.google.com/+minhvuLeCongTyGiaoDucVuTan_ThanhHoa/posts

   
  Báo quản trị |