Góp vốn cho công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #405198 04/11/2015

  Góp vốn cho công ty cổ phần

  Anh/chị ơi, theo ds cổ đông sáng lập của cty e (cty cổ phân) thì thấy ghi thời hạn góp vốn ngày 25/12/2014 nhưng tới 8/1/2015 mới có giấy cn đkkd. Đợt đi làm thì ngta bảo phải góp vốn trước khi thành lập doanh nghiệp. Vậy bên e có cần làm cam kết góp vốn đủ trong 90 ngày của các cổ đông sáng lập nữa ko ạ?

   
  4377 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #431350   20/07/2016

  khongcandau
  khongcandau

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/07/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn thuhuyen210693! 

  Về câu hỏi của bạn tôi xin có ý kiến trả lời để bạn tham khảo như sau: 

  Theo khoản 1, 3 và 4 Điều 112 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: "1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  3. Nếu sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này có cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, thì thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

  b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

  c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

  d) Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ và thay đổi cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới về các thiệt hại phát sinh do không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này."

  Do đó theo quy định này thì bên bạn không cần làm cam kết góp vốn đủ trong 90 ngày của cổ đông sáng lập. Vì đây là thời hạn luật định để góp vốn.

   
  Báo quản trị |  
 • #453769   18/05/2017

  Giaphat.lawF
  Giaphat.lawF
  Top 500


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2016
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 1654
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 58 lần


  Chào bạn! 

  Thay mặt đội ngũ luật sư, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

  Công ty bạn ghi thời hạn góp vốn là vào ngày 25/12/2014, tuy nhiên tới ngày 8/1/2015 công ty bạn mới nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp.

  Theo quy định tại khoản 1 điều 112 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

  Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

  Điều đó cho thấy thời hạn góp vốn mà công ty bạn đưa ra là không hợp lệ vì ngày kết thúc thời hạn vẫn còn chưa có giấy đăng ký doanh nghiệp. Thời hạn mà công ty bạn đưa ra chỉ có thể hợp lệ khi thời hạn bắt đầu từ ngày nhận được Giấy đăng ký doanh nghiệp và ngày kết thúc thời hạn phải trước hoặc bằng thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp theo khoản 1 ở trên.

  Vậy nên bạn không cần làm bất kì cam kết góp vốn nào mà chỉ cần thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngay 8/1/2015 theo luật định.
  Luật Gia Phát, trân trong!

   

  Cập nhật bởi Giaphat.lawF ngày 18/05/2017 10:27:27 SA
   
  Báo quản trị |