Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #582682 06/04/2022

  Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp?

  Gửi Luật sư.

  Tôi đang sở hữu quyền sở hữu nhãn hiệu đã được bảo hộ. Hiện tại tôi muốn góp quyền sở hữu nhãn hiệu để thành lập công ty. Tôi phải chuyển quyền sở hữu sang Công ty. Xin hỏi việc chuyển quyền sang tên này thì tôi hay công ty có phải đóng thuế, xuất hoá đơn nào không ngoài các khoản phí phải đóng tại Cục sở hữu trí tuệ.

  Xin cảm ơn Luật sư.

   
  320 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phanhuyen9294 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587675   16/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ để thành lập doanh nghiệp?

  Chào bạn, về trường hợp của bạn mình xin chia sẻ thông tin như sau:

  Xác định nghĩa vụ thuế của cá nhân đối với hoạt động góp quyền sở hữu trí tuệ

  Theo Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

  “3. Thu nhập từ đầu tư vốn

  Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

  b) Cổ tức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

  e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

  …”

  Từ quy định trên, có thể xác định được thu nhập từ việc góp quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc thu nhập chịu thuế TNCN theo hình thức thu nhập từ đầu tư vốn.

  Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn

  Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế. Tức là tại thời điểm góp vốn, cá nhân chưa được chi trả thu nhập từ đầu tư vốn thì chưa phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN từ hoạt động góp vốn.

  Xác định nghĩa vụ thuế của Công ty đối với hoạt động nhận góp quyền sở hữu trí tuệ

  Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 96/2015/TT-BTC, quy định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm thu nhập khác

  “Trường hợp doanh nghiệp thực hiện tiếp nhận thêm thành viên góp vốn mới theo quy định của pháp luật mà số tiền thành viên góp vốn mới bỏ ra cao hơn giá trị phần vốn góp của thành viên đó trong tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp thì xử lý như sau:

  Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được xác định là thuộc sở hữu của doanh nghiệp, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhận vốn góp.

  Nếu khoản chênh lệch cao hơn này được chia cho các thành viên góp vốn cũ thì khoản chênh lệch này là thu nhập của các thành viên góp vốn cũ”.

  Do vậy, trong trường hợp Công ty nhận góp vốn thông qua nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định trên. Theo đó, khi tài sản sau góp vốn (quyền sở hữu nhãn hiệu) xác định là thuộc sở hữu của Công ty, bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh thì không tính vào thu nhập chịu thuế để tính thuế TNDN của Công ty.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dtlanh99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022) admin (31/03/2023)