Giấy xác nhận không có tiền án tiền sự

Chủ đề   RSS   
 • #403126 19/10/2015

  baosden

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/10/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Giấy xác nhận không có tiền án tiền sự

  Hiện tại vợ mình đi  làm Kế toán cũng bị bắt nộp Giấy xác nhận không có tiền án tiền sự ở địa phương (nộp trong 3 ngày). Bạn nào có mẫu thì cho mình xin. Cảm ơn

   
  16709 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #404624   30/10/2015

  Chào bạn, Luật Hải Nguyễn xin gửi tới bạn mẫu Đơn đề nghị xác nhận tiền án, tiền sự như sau:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ----------------------------

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN

  Kính gửi:(1) ...............................................................................................................

  ………………………………………………………………………………………………..

  Tên tôi là ........................................................................................Nam/nữ..................

  Tên gọi khác:.............................................................................................................................

  Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................

  Nguyên quán:.............................................................................................................................

  Nơi đăng ký NKTT: ..................................................................................................................

  Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................

  Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................

  ....................................................................................................................................................

  CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........  , tại..............................................

  PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ:

  CHA

  MẸ

  Họ tên:...........................................................

  Sinh ngày.........tháng.........năm......................

  Nguyên quán:................................................

  Nơi đăng ký NKTT:......................................

  .....................................................................

  Chỗ ở hiện nay:.............................................

  .....................................................................

  Họ tên:.........................................................

  Sinh ngày.........tháng.........năm...................

  Nguyên quán:..............................................

  Nơi đăng ký NKTT:....................................

  .....................................................................

  Chỗ ở hiện nay:...........................................

  .....................................................................

  PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA BẢN THÂN:

  (Từ khi đủ 14 tuổi trở lên)

  Từ tháng, năm

  Đến tháng, năm

  CƯ TRÚ TẠI

  (Ghi rõ thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc số nhà, tổ dân phố, phường/thị trấn, quận/thị xã...)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tôi cam đoan sơ lược lý lịch khai trên là đúng, đề nghị (1) ........................................

  cấp cho tôi giấy xác nhận không tiền án để xin đi làm việc tại………./.

   

  ................ngày.......tháng.......năm........

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

   


  (Ký và ghi rõ họ tên)

  Cập nhật bởi hainguyenlaw ngày 30/10/2015 02:51:45 CH

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hainguyenlaw vì bài viết hữu ích
  phuongphieudieu (17/01/2016)
 • #413547   17/01/2016

  phuongphieudieu
  phuongphieudieu

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:17/01/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 15
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  May quá, em đang tìm đơn này mà chưa biết phải viết thế nào. :D

   
  Báo quản trị |