Giấy ủy quyền có thực sự mang giá trị pháp lý

Chủ đề   RSS   
 • #553976 31/07/2020

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Giấy ủy quyền có thực sự mang giá trị pháp lý

  Theo những quy định về pháp luật hiện hành bấy giờ, thì chưa có văn bản nào quy định cụ thể về giấy ủy quyền, tuy nhiên pháp luật vẫn chưa cụ thể hóa nó vào văn bản pháp luật vì hiện tại pháp luật vẫn điều chỉnh và áp dụng hợp đồng ủy quyền, có thể lý giả cho việc này là sử dụng hợp đồng ủy quyền thay cho giấy ủy quyền.

  Tuy nhiên, đó là trong các trường hợp cần thiết, bây giờ muốn nhờ người khác thực hiện tay mình một công việc gì đó cũng phải lập hợp đồng ủy quyền thì việc này không quá là cần thiết, thay vào đó là sử dụng giấy ủy quyền, thì thực tế bản chất của loại giấy tờ này có giá trị như thế nào mà có thể thay thế cho hợp đồng ủy quyền trong một sộ trường hợp.

  Có thể hiể cách sơ bộ về ban chất rằng, giấy ủy quyền là sự thỏa thuận bằng văn bản trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền và người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc và hưởng các quyền trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền.

  Như vậy, về bản chất vẫn la sự thỏa thuận của các bên trong tham gia quan hệ dân sự, và những thỏa thuận đó là tự nguyện , có thể trả phí hoặc không tùy theo sự thỏa thuận, có thể thấy giấy ủy quyền vẫn mang giá trị pháp lý khi mà sự ràng buộc về trách nhiệm thực hiện trong văn bản này vẫn có đầu đủ. Như vậy, nó vẫn có giá trị pháp lý như hợp đồng khi công chứng, chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền.

   
  1060 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #555297   21/08/2020

  Uỷ quyền không phải là một dạng giao việc mà cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/ủy quyền đó.

   
  Báo quản trị |