Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng cần có những điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #603857 07/07/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (414)
  Số điểm: 3195
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng cần có những điều kiện gì?

  Hiện nay, nhiều tổ chức tín dụng “nổi” lên ngày càng nhiều. Vậy điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng là gì? Thủ tục thực hiện ra sao?

  Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng cần có những điều kiện gì?

  Căn cứ tại Khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có quy định tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

  - Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

  Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

  - Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

  - Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

  - Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

  Như vậy, để được cấp giấy phép thì tổ chức tín dụng cần phải thỏa mãn các điều kiện nêu trên

  Trình tự thủ tục cấp Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng như thế nào?

  Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 40/2011/TT-NHNN có quy định về trình tự và thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

  - Ban trù bị lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Điều 13, 14, khoản 1, 2, 3 Điều 15, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 16, khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 17 Thông tư 40/2011/TT-NHNN và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước.

  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ để xem xét chấp thuận nguyên tắc. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không đầy đủ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Ban trù bị yêu cầu bổ sung hồ sơ.

  - Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời Ban trù bị, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận.

  - Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc thành lập ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ban trù bị lập các văn bản bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 15, khoản 7 Điều 16, khoản 13 Điều 17 Thông tư 40/2011/TT-NHNN và gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước. Quá thời hạn nêu trên, Ngân hàng Nhà nước không nhận được hoặc nhận được không đầy đủ các văn bản nêu trên thì văn bản chấp thuận nguyên tắc không còn giá trị.

  Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước xác nhận bằng văn bản về việc đã nhận đầy đủ văn bản. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ các văn bản bổ sung, Ngân hàng Nhà nước tiến hành cấp Giấy phép theo quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời Ban trù bị, trong đó nêu rõ lý do không cấp Giấy phép.

  Như vậy, để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, người đề nghị cấp Giấy phép phải đảm bảo thực hiện đúng các trình tự và thủ tục nêu trên

  Khi cấp Giấy phép thành lập tổ chức tín dụng thì thực hiện nộp lệ phí như thế nào?

  Căn cứ Điều 6 Thông tư 40/2011/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 28/2018/TT-NHNN có quy định về việc nộp lệ phí cấp Giấy phép như sau:

  - Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép.

  - Mức lệ phí cấp Giấy phép theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí

  Theo đó, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí cấp Giấy phép tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) 

  Từ những căn cứ nêu trên, việc cấp Giấy phép thành lập của các tổ chức tín dụng cũng là một trong các yếu tố quan trọng. Trước khi thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thì tổ chức tín dụng phải thỏa mãn các điều kiện theo luật định. Sau đó mới thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép theo quy định pháp luật

   
   
  86 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận